__

Speciális betegek

Angina pectoris.
Inzulin adása inzulintoll segítségével.
Spirometriai vizsgálat.

A krónikus betegek felkészülése az utazásra

szerkesztés
Gyakran a beteg maga sem tudja, hogy krónikus betegségben szenved. Az utazással összefüggő orvosi alapvizsgálatok alkalmával, amelyek időszakos szűrővizsgálatoknak is tekinthetők, kiderülhet például a magas vérnyomás, a cukorbaj, a COPD stb. A diagnosztizált krónikus betegség ritkán egyedüli, az utazás előtti orvosi tanácsadás célja ebben az utazócsoportban a fennálló krónikus betegségek egyensúlyba hozatala vagy az egyensúly további megtartása – a várható fizikai és környezeti terheléseket is számításba véve. Ez nagymértékben csökkentheti az utazás alatti egészségromlás kockázatát.
A krónikus betegség önmagában nem akadálya az utazásnak, de az utazás előfeltétele a beteg állapotának egyensúlyba hozása, a beteg utazás alatti életvitelének, a vonatkozó egészségügyi szabályoknak az ismertetését, újra elfogadását jelenti. Mindez a gondozó orvos, a gyógyszerész és az utazási orvos jó kooperációját igényli. A gondozó orvos legtöbbször a háziorvos, de lehet klinikus is, aki az adott területen irányítja a beteg kezelését/gondozását. A kezelés eredményességének megfigyelése, az időközi gyógyszerelés biztosítása mindenképpen a háziorvos feladata, aki a beteg állapotáról naprakész adatokkal rendelkezik (vagy kellene, hogy rendelkezzen).
Nem csak Magyarországon, de világméretekben is igaz, hogy a népesség utazási kultúrája igencsak szegényes, és egészségmegőrzési szándéka sem kellően motivált. Hazánkban az utazni vágyók 22–27%-a a betegségtől való félelem miatt nem akar utazni. Több tanács és kevesebb oltás kell[1]. A második leggyakoribb ok a meglévő betegség visszatartó ereje (22%) azon okok között, melyek miatt a magyar ember nem tud külföldi utazásra vállalkozni. Igaz, a krónikus betegség nem kontraindikációja az utazásnak. Megfelelő utazás előtti tanácsadás után szinte minden idült betegségben szenvedő bátran utazhat. Az utazó aktuális állapotának felmérése, a beteg állapotának egyensúlyba hozatala, a gondos biomedicinális profilaxis alkalmazása és a megfelelő gyógyszerelés kialakítása még a hosszabb távú külföldi utazást is lehetővé teszi.
Ehhez természetesen az utazási tanácsadó, a kezelő- vagy gondozó orvos és a beteg jó együttműködése szükséges. A tanácsadó figyelme az orvosi ténykedéseken kívül ki kell hogy terjedjen a beteg külföldön esetlegesen szükségessé váló gyógykezelésének lehetőségére: a megfelelő utasbiztosítás mellett a célország ellátó hálózatának, a betegséget megfelelően kezelni képes egészségügyi szolgáltatónak a meglétére is. Krónikus betegséggel élőknek utazás előtt mindig fel kell keresniük családorvosukat vagy kezelőorvosukat. Ha az adott orvos nem jártas a szakterületére vonatkozó utazástani ismeretekben, ebben az esetben, konzultálnia szükséges egy olyan kollégájával, aki elvégezte az erre vonatkozó szakképzést és jártas az utazás előtti tanácsadásban.

A leggyakoribb krónikus betegségek és utazás

szerkesztés
 • Anyagcsere-betegségben szenvedők
 • Dializált beteg utazása
 • Ellenőrzött szerrel (kábítószer, pszichotrop anyag) történő kezelés alatt álló beteg ellátása
 • Fogyatékkal élők utazása
 • Immunhiányos betegek utazása
 • Légúti megbetegedésben szenvedők utazása
 • Mentális betegségben szenvedők utazása
 • Szexuális úton terjedő betegségek, HIV-fertőzöttek utazása
 • Szív- és érrendszeri betegségben szenvedők utazása

Magas kockázati tényezők az utazásnál

szerkesztés
Betegség Fô szempontok utazás alatt A beteg elôkészítése
Cukorbetegség Stabil vércukorszint ellenőrzése, sérülés kerülése, fokozott személyi higiénia A vércukorszint beállítása, gyógyszerelése, a beteg felvilágosítása
Krónikus obstruktív tüdőbetegség Megterhelés kerülése Aktuális légzésfunkciós paraméterek megállapítása, gyógyszerelés áttekintése, kiegészítése
Kardiovaszkuláris betegségek Megterhelés kerülése Aktuális kardiális státus megállapítása, gyógyszerelés áttekintése, kiegészítése
Immunhiányos állapot Sérülés kerülése, fokozott személyi higiénia Aktuális státus megállapítása, gyógyszerelés áttekintése, gyógyszerek külföldi

hozzáférhetôségének ellenôrzése

Terhesség Maláriás, illetve fertôzés veszélyes területek és terhelés kerülése Nôgyógyászati kontroll, életmódbeli tanácsok
Gyermekkel utazás Balesetek, fertôzések elkerülése, megfelelô folyadékbevitel Tanácsadás
Pszichés zavarok Pszichoszociális stressz kerülése Aktuális státus megállapítása, ellátás az anamnézisben külföldi hozzáférhetôségének ellenôrzése
Epilepszia Gyógyszerelés betartása Státus felmérése, gyógyszerelés revíziós

rosszullétek

Daganatos betegek Megterhelés kerülése Aktuális státus megállapítása, gyógy

szerek és ellátás külföldi hozzáférhetôségének ellenôrzése

Perzisztáló felsôlégúti infekciók Meghûlés, kiszáradás kerülése A betegség szanálása
Asthma bronchiale, allergiák Megterhelés, allergén kerülése Aktuális légzésfunkciós paraméterek megállapítása, gyógyszerelés áttekintése, kiegészítése
Prostata-hipertrófia Gyógyszerelés betartása Aktuális státus megállapítása, gyógyszerekés ellátás külföldi hozzáférhetôségének ellenôrzése
[2]

Az utazás előtti felkészülés általában a következő elemekből áll

szerkesztés
A gyakoribb krónikus betegségekben szenvedők pl. diabetes, hypertonia, ISZB., cardiorespiratoricus problémák gondos előkészületeket igényelnek. Amennyiben egészségi állapotunk nincs egyensúlyban, feltétlenül beállítandó, úgy a biológiai paraméterek, mint gyógyszerelését tekintve. Fontos átismételni a betegségekkel kapcsolatos tudnivalókat, annak rosszabbodása esetén a teendőket. Például érdemes ellenőrizni, hogy a diabéteszes tudja-e még, melyek a hypoglycaemia tünetei és elhárításának módja, hogy fokozottan kell vigyáznia a sérüléseire, az étrendjére és a megfelelő folyadékbevitelre.
Az utazás során előforduló betegségek felismerésével és bizonyos mértékű saját terápia alkalmazásával egészségnevelés szintjén is fel kell készülni. Célszerű személyre szabott dokumentációt beszerezni a háziorvostól, mely feltünteti a betegségét, és annak jelen terápiáját is. Ez nemcsak olyankor hasznos, ha a beteg állapota utazása alatt rosszabbodik, vagy más okból kezelésre szorul, de a feltüntetett gyógyszerek (nemzetközi nómenklatúrájuk alapján ) azonosíthatóak, ha a beteg elveszti gyógyszereit. Sok repülőtéren - biztonsági megfontolásokból - nem engedik fel a fedélzetre az injekciós tűket, holott erre a diabéteszes betegnek szüksége volna. A beteg oltási könyvének kivonata (főleg endémiás területre való utazáskor) is hasznos információhordozó. Külföldön, a helyi orvoshoz való fordulás esetén a háziorvos neve, elérhetősége is fontos lehet.

A krónikus betegség egyensúlyba hozása, utazás előtti orvosi segítséggel

szerkesztés
Az utazás előtti orvosi vizsgálatára ( a célországtól és az előirt védőoltásoktól függően ) 4 - 6 héttel az utazás előtt javasolt sort keríteni. Ekkor még nemcsak arra van idő, hogy a talált rendellenességeket korrigálják, a betegséget egyensúlyba hozzák, de a felvilágosítására, tisztázatlan kérdések megválaszolására is van lehetőség. Nagy segítség az előző utazása alatt szerzett tapasztalatoknak az elemzése.

Életmódbeli tanácsok ismerete

szerkesztés
Azoknak az egyszerű fogásoknak az ismerete, amelyekkel a leggyakoribb utazás közbeni betegségek elkerülhetőek, így. pl. az enni- és innivaló megválasztása, a megfelelő folyadékbevitel, a fizikai terhelés egyenletes elosztása, a megfelelő öltözet és védőeszközök viselete. Világosan ismerni kell az az öngyógyítás határait. A megfelelő egészségügyi dokumentáció megléte, az anamnesztikus adatok rögzítése különösen a krónikus betegek utazásakor szükséges –néha életmentő jelentőségű. Külön dokumentációt igényel azon betegek utazása, akik szervezetébe fém implantátum került beültetésre. Ezeket a repülőtéri detektorok kimutatják, és a hatóságok felé az orvosi igazolás megkönnyíti a biztonsági ellenőrzést, csökkenti az utazó megpróbáltatásait.

A betegség utazás közbeni fellángolásakor követendő eljárás

szerkesztés
Utasszállító gépek kabinviszonyainak ismeretében a körültekintő előzetes orvosi vizsgálatok ismeretében pl. légúti betegséggel küzdő utasról van szó nem ellenjavallat, ha a mérések nem zárják ki a légiutazást.

Gyógyszerelés áttekintése, gyógyszerek felírása, útipatika

szerkesztés
A kézitáskában kell elhelyezni a rendszeresen szedett gyógyszereket, de a poggyászában is legyen tartalék. Hazánkban a gyógyszertárak már árulnak különböző összetételű dobozokat, melyeket utazáskor az utazó magával visz. Noha az útipatika összetételére több javaslat is létezik, a doboz összetétele legtöbbször kívánnivalót hagy maga után. Ennek oka elsősorban az uniformizáltságban keresendő személyre és úti célra szabott egységcsomagokat kell összeállíttatni.
A betegek öngyógyítása limitált. Fontos látni azonban, hogy sok területen (pl. kiszáradás) az öngyógyítás hasznos és egyszerű tevékenység. Mindezen dobozok felszerelését ma még Magyarországon tanácsos az utazóra bízni, aki az utazási orvostani tanácsadás nyomán szereli fel a saját, testre szabott elsősegélynyújtó dobozát.

◄--- Előző lap:Útipatika                      ---► Következő lap:

Jegyzetek

 1. Hoveyda
 2. (Thomas19 [2000]