Címerhatározó/Érki címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Érki család címerével foglalkozik.


Érky (1514).jpg Érki.JPG

Érki Balázs 1514. április 6., Buda II. Ulászló nemesség és címer általa: felesége Orsolya

DL 67.515

Az adományban Érki Balázs és felesége Orsolya részesülnek. Az oklevél szövege az adományt nyert érdemeiről nem emlékezik meg bővebben.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1] [2]

Lásd még: