Címerhatározó/Bási címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bási család címerével foglalkozik.


Bási György 1506. október 28., Buda II. Ulászló nemesség megerősítése és címer általa: testvérei Ambrus és Simon

DL 50.243

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[1]

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs