Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bútor, Buthor stb. családok címerével foglalkozik.


jablonovei Buthor szerkesztés

 

 

Jablonovei Buthor Gáspár 1430. július 11-én Bécsben Zsigmondtól kapott címert testvéreivel Menyhérttel, Boldizsárral, apjukkal Balázzsal, unokatestvéreivel Miklóssal és Jánossal.

megj.: a címer a szövegben nincs leírva

DL 107.361

Az adományban Jablonowei Buthor Balázs fia Gáspár és testvérei Menyhért és Boldizsár, atyjukkal Balázzsal, valamint unokatestvéreikkel Jablonoviczi Miklóssal és Jánossal együtt részesülnek. A főczímerszerző Gáspár különösebb érdemeiről az armális szövege nem tesz említést.

A Buthor-családot Nagy Iván családtörténeti munkája és a Siebmacher-féle czímereskönyv mint régi trencsénmegyei családot említik, mely már a XIV. század végén tűnik fel. A család a jablonowei (jablonfalvi) birtokot Stíbor vajdától 1400-ban a beszterczei bíróság örökös jogáért cserébe kapta, mely birtokra 1410-ben Stibor vajdától új adományt nyert, melyet Zsigmond király 1411-ben megerősített. A czímerszerző Buthor Gáspár 1434-ben Marsova, Miksova, Kvassó és Plevnicz birtokokra nyert adományt, 1439-ben Albert királytól Udiche helységet, 1456-ben pedig V. Lászlótól a marsófalvi, jablonfalvi, miksovai, kiscsernai, kvassói és kolacsini birtokokat kapta királyi adományban. A család később Marsova birtokról a Marsovszky nevet vette fel és később is Marsovszky alias Buthor néven említtetik.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1] [2]

Lásd még: