Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Barcza családok címerével foglalkozik.


nagyalásonyi Barcza szerkesztés

 

A Nagyalásonyi Barcza-család Veszprém vármegyéből származik, ahol már a Hunyadiak-korában szerepeltek. Kiterjedt birtokos nemesi család, melynek a Dunántúl több megyéjében (Fejér, Sopron, Vas, Veszprém), Somogyban Niklán és Pusztakovácsiban voltak birtokaik.

A család címere: kék csücsköstalpú pajzsban zöld hármas halom közepén koronán könyöklő, jobbra fordult ezüst páncélos kar három zöld leveles vörös rózsát tart. A rostélyos sisakon lévő koronán a pajzson látható könyöklő kar szerepel a rózsákkal. A takaró jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst. [1]

  • Irodalom:

Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai. Nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain. Kaposvár, 2000. 66-67.[2]

  • Külső hivatkozások:váradi Barcza szerkesztés

 

másképpen Rotipar Lőrinc 1594. január 28., Gyulafehérvár Báthori Zsigmond nemesség és címer

P 1881

  • Irodalom:
  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[3]


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs