Címerhatározó/Bede címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bede, Bethe család címerével foglalkozik.


baróthi Bede másként BetheSzerkesztés

 

A családból Mátyás és Ferencz 1793 márc. 14-én igazolták nemességüket a marosvásárhelyi kir. ítélőtábla előtt. Mátyás unokája Antal (szül. 1802, †1885) giládi közalapítványi uradalmi ispán 1835 dec. 14-én tartott közgyűlésen hirdettette ki a nemességét Temes vármegyében. Fia: Gyula (szül. 1837, †1889) kir. ügyész Temesvárott.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs