Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Berecz, Böröcz, Bereczk családok címerével foglalkozik.


Bereck 1615 szerkesztés

 

A család címeres levelét 1615. augusztus 9-én nyerte el II. Mátyástól. Somogy vármegyében első ősük Lukács volt, akit 1724-ben fiaival együtt, mint régi birtokosokat, nemeseknek ismert el a nemességvizsgáló bizottság. A család ekkor még Böröcz, illetve Berecz alakban írta a nevét. Ferenc és György 1744-ben vidi birtokukra nádori adományt szereztek. Az így Nemesviden birtokos család egyik ága 1840 körül költözött be Kaposvárra. Bereczk Antal személyében tisztelhetjük Kaposvár második polgármesterét.

Az említett nemesi levélben kapták meg címerüket is: csücsköstalpú tárcsapajzs kék mezejében zöld hármas halmon első lábaikkal fehér (mezei) liliomot tartó, egymás felé fordult, két ágaskodó arany oroszlán áll. A rostélyos sisak feletti koronából jobbra fordult, jobbjában liliomot tartó arany oroszlán nő ki. A takaró mindkét oldalon kék-arany.[1]

  • Irodalom:

Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai. Nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain. Kaposvár, 2000. 72-73.[2]

  • Külső hivatkozások:hosszúhetényi és faddi Berecz szerkesztés

 

B. Mihály és Tamás, továbbá Mihály gyermekei: Ignácz, Antal és Kata, úgyszintén Tamás gyermekei: István és Ilona, 1714 március 4-én, hadban szerzett érdemekért nyertek címeres nemeslevelet. A család idővel elterjedt Heves, Tolna, Borsod, Zemplén és Bács-Bodrog vármegyékbe. Tagjai közül Adalbert 1848-49-ben honvédhadnagy, a szabadságharc lezajlása után, 1850-ben fia János (†1885) költözött Bács-Bodrog vármegyéből Torontálba, hol Nagykőcsén jegyző volt. András Árpád jelenleg nagykomlósi jegyző. Címer (a melyet a család jelenleg használ): aranykeretű kék pajzsban, zöld alapon álló vörös ruhás és kucsmás magyar vitéz, jobbjában egyenes kardon átütött török főt tartva. Sisakdísz: kardot tartó páncélos kar, a kardon átütött török fővel. Takarók: kékarany veres-ezüst. - Az 1714. évi nemeslevélben adományozott címer: kékben, zöld mezőn, előlábaival három veres rózsát tartó egyszarvú. Sisakdísz: az egyszarvú növekvően. Takarók: kékarany-veresezüst.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs