Címerhatározó/Berger címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Berger családok címerével foglalkozik.


Berger 1603Szerkesztés

 

Grünbergi Berger Illés 1603. április 25., Prága I. Rudolf nemesség és címer általa: atyafiai János, Dániel, Péter, Jeremiás, István, György

R 64

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1]


Berger 1631Szerkesztés

A XVII. század első felében a bártfai birák és más előkelőbb családok síremlékei még márványból készültek. Ezekből a [Szt. Egyed] templomban öt maradt ránk. A déli hajó keleti zárófalába a fönt bemutatott ismeretlen lovag emléke alatt négy, vörös márványból faragott sirkövet foglaltak. Berger, Blimberg, Hueber és Haid birákét. ...

Berger Bálint biró († 1631) vörös márvány sírkövének felső részén angyaloktól tartott domborművön babérkoszorúban nevének egymásba olvadó kezdőbetűi láthatók s ezek alatt a következő nagybetűs vésett felirat :

Saepe sibi cupiens disolvi et vivere Christo

Bergerus tumuli mole sub hacce cubat,
Dulce soli quondam fuerat decus ast modo summi
Dulcius ille micat sidus in axe poli
Nonne vicet Christo, qui vixit mortem atq (?)


Christo ad quem aeternae festa quietis agit
Tempus erit quando redivium numine corpus
Cœlestes socia mente videbit opes
Tum Christo ...... lucida Stella per omne
Fulgebit miris sole micante modis.

M. W. P. B.

(Martinus Wagner Pastor Bartphensis.)


  • Irodalom:

Divald Kornél: A BÁRTFAI SZENT EGYED TEMPLOM. Archaeologiai Értesítő. 1918-1919. 65-92.[2]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs