Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bobor családok címerével foglalkozik.


hajniki Bobor szerkesztés

 
 
Hajniki Bobor címer, Vladislav Dědek grafikája, 2020
 
 

MCK:

B. Tamás 1684-ben nyert címeres nemeslevelet a török háborúkban tanúsított vitézsége jutalmául. A család Nógrádból költözött Torontálba. Nemességét 1824-ben hirdették ki. Tagjai közül Gyula, jelenleg alsóaradi és alsóeleméri birtokos. Címer: kékben, aranymarkolatú görbe kardot tartó aranyoroszlán. Sisakdísz: aranymarkolatú görbe kardot tartó páncélos kar. Takarók: mindkétfelől kékarany.

Siebmacher:

Bobor I. v. Hajnik, aliter Kastor.

Wappen: In B. ein g. Löwe, in der erhobenen rechten einen Krumsäbel mit g. Kreuzesgriffe haltend. – Kleinod: Gerharnischter Gebogerner Arm, in der Faust einen Krumsäbel mit g. Kreuzesgriffe haltend. – Decken: bg.

Adels- u. Wappenbrief v. König Leopold I. d. d. 1684 Für Thomas Bobor, in Anbetracht seiner besonderen Tapferkeit u. hervorragenden Verdienste im Kriege gegen die Türken u. bei der Bealgerung v. Ofen.

Dieses Geschlecht stammt aus Hajnik im Zólyomer Comitate.

Ein Zusammenhang mit dem Geschlechte Bobor v. Gajda ist uns unbekannt.

(Wappen u. Siegel des Geschlechtes Bobor. – Familienbericht. – Siehe: N. J. II. 126–127).

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn [Magyarország] [1]

  • Külső hivatkozások:

Bobor 1773 szerkesztés

 


Siebmacher:

Bobor II.

Wappen: Gerharnischter Gebogerner Arm, in der Faust einen Krumsäbel mit Parirstange haltend, dessen Spitze durch eine Blätterkrone gestossen erscheint. – kleinod: Die Schildfigur. –

(Siegel d. d. 1773 mit Intalien des Andreas v. Bobor).

  • Irodalom:

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn [Magyarország] [2]

  • Külső hivatkozások:


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs