Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bogma család címerével foglalkozik.


nebojszai Bogma szerkesztés

Horvátországból származik, honnan Pozsony vármegyébe, Nebojszára költözött. A család tagjai közül István 1816 dec. 2-án hirdettette ki a nemességét Temes vármegyében, Pozsony és Komárom vármegyék bizonyítványai alapján. 1816-ban lépett Temes vármegye szolgálatába s 1848 okt. havában lépett vissza a közszolgálattól. Kéziratban hátramaradt művét „Magyarország Nemes Családjainak Tára”, jelenleg Temes vármegye múzeumában őrzik. Fiai közül: Gyula (szül. 1821, †1885) Temes vármegye főszolgabirája. István (†1876) Temesvár helyettes polgármestere. Testvére Mihály (szül. 1797, †1878) 1845-ben Temes vármegye főszolgabirája, 1861-ben és 1867-ben törvényszéki bíró. 1872-ben tb. árvaszéki elnök lett.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs