Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Budjács család címerével foglalkozik.


mikusóczi Budjács alias Budiács szerkesztés

Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeíráskor Trencsén megyében 2 Miklós, Ádám, Imre, János, 2 István, András, Ferencz igazolják nemességüket. A családból Imre nemességét 1806. szept. 17. Temes megyében hirdette ki Arad megyének 1802. jul. 6., illetőleg Trencsén megyének 1775. aug. 31. kelt bizonyítványa alapján.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs