Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Cziriák család címerével foglalkozik.


Cziriak Miklós az idősebb és ifjabb Kovács Györggyel és a Bogdány családdal együtt 1758-ban kapott azonos címert.

Címerleírás:

"Közös czimerük a paizs kék udvarában egy piros lábú fehér galamb, piros csőrében arany olaj-ágat tartva. A paizsfölötti sisak koronáján szintén olyan galamb áll, szétterjesztett szárnyakkal. Foszladék jobbról ezüst-kék, balról arany-vörös." (Nagy Iván VI. 405)

Irodalom:

  • Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. Pest 1858. III. 202, VI. 405

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Lásd még

szerkesztés