Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Darab család címerével foglalkozik.


Morvay alias Darab szerkesztés

Kempelen:

Czímeres levelet III. Ferdinándtól 1646. okt. 29. M. János nyert. (Szatmárm. lt.) – A család nemességét 1831. Hevesmegye hirdette ki. – Vö. Gorzó 85.; Orosz 198.; Simon 57.

Orosz Ernő:

A czímeres nemeslevelet 1646. évi okt. 29-én M.János és fia János nyerték s 1648. évben Szatmármegye hirdette ki.

Mártonnak – kiről nem tudjuk,miként származott le a nemességszerzőktől – fia volt János gencsi, ezé Józsefeszlári, ezé pedig János losonczi, majd gyöngyösi lakos, a ki hermányi PetheőBorbálától született Alajos (1818.) és József (1825.) nevű fiaival együttSzatmármegye bizonyitványa alapján kihirdettetett 1831. évben. (1831. év 1653.sz. 3425. jkl. 1832. év 877. A. sz. 1760. jkl.)

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs