Címerhatározó/Darabos címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Darabos családok címerével foglalkozik.


A Nádasd nemzetségből származó család.

Darabos cs. czímere.PNG

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs