Címerhatározó/Derentschy címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Derentschy (olv. Derencsi) család címerével foglalkozik.


Derencsi János címerkérő folyamodványa, 1582
Címerterv Derencsi János címerfolyamodványáról, 1582 k. R 64 – 1. tétel – No. 52/b
Derencsi János armálisa, 1582

Derochy.JPG

Derochy János 1582. február 17., Pozsony I. Rudolf nemesség és címer általa: felesége Borbála, fia Ferenc

megj.: a családnév Derentschyre hamisítva

R 64

Derencsi János armálisa, 1582.png

A címer Derencsi János armálisán, 1582 R 64 – 1. tétel – No. 52/a

A hamisított nevű Derencsi János 1582 körüli folyamodványán a kancellária heroldja helytelenítette és ezért áthúzta a pántos vagy nyílt sisakot. Az armális kiállításánál be is tartották a változtatásra vonatkozó utasítást, ami kiderül a címerleírásból (mivel a címer az armálison nem festették meg). Derencsi János címereslevelére utólag befestették ugyan a címert, de a folyamodványról (supplicatio) változtatás nélkül másolták le, mivel a sisak az oklevélen is át van húzva, tehát a nem eléggé képzett címerfestő félreértette a kancelláriai jelzést.

Adományozó - Rudolf - magyar király - - -

Adományos - Derencsi János - - - Joannes Derentschy -

Adományos által - Borbála - - - -

Adományos által - Derencsi Ferenc - - - -

Ellenjegyző - Draskovics György - választott kalocsai érsek, győri püspök, főkancellár - - -

Eredeti kiállításának helye - Pozsony

Eredeti kelte - 1582.02.17.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum rubei coloris, cuius imam partem triiugis viridis collis seu monticulus occupat, ex cuius eminentiore [parte] aethiops dimidius albo indutus habitu, dextra manu ensem nudum capulotenus apprehensum ictum inferenti similem, dex[tra vero] caput turcicum cruore madidum per auriculam comprehensum tenere cernitur. Scuto incumbentem galeam militarem [clausam], regia corona dimidium brachium humanum caput turcicum priori conforme per auriculas similiter comprehensum tenens, proferente ornat[am. A summitat]e vero seu cono galeae laciniis seu taeniis, hinc coelestini et aurei, illinc [vero rubri et albi] colorum per scuti latera defluentibus [...] decenter exornantibus. - Van címerfestmény - - kissé kopott - A festmény helye eredetileg üresen volt hagyva, a képet a folyamodványról másolták, amire a sisak áthúzott volta utal. [1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Lásd még: