Címerhatározó/Ders címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Ders család címerével foglalkozik.


petri DersSzerkesztés

 

A czímeradomány tulajdonképen czímerbővítésnek tekinthető, A Petri Ders-család a Hunt-Pázmán nemzetségből ágazott ki, melynek czímere az ezüst félhold a hatágú arany csillaggal, a melyet az adomány a két papagállyal bővít ki, ily módon különböztetve meg az új czímert a régi nemzetségi czímertől.

A czímeradományban Petri Ders László fia Benedek részesül, atyjával Lászlóval és testvéreivel: Péterrel, Gergellyel, Ágostonnal és Pállal egyetemben. Érdemei tekintetében az oklevél szövege megemlékezik a főczimerszerzőnek Boszniában a törökök ellen vívott küzdelmeiről, továbbá azokról a szolgálatokról, melyeket a királynak Francziaországban, Angliában és Németországban az egyházszakadás megszüntetése körül kifejtett működésében tett.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Lásd még: