Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Dersffy (olv. Derzsfi) család címerével foglalkozik.


szerdaheyi Dersffy szerkesztés

 
 
A lakompachi (ma Lackenbach, Ausztria) kastélyt az 1500-as évek közepén kezdték el építeni, befejezése, pedig Esterházy Miklóshoz és feleségéhez, Dersffy Orsolyához kapcsolódik. Nem véletlen, hogy a fõkapu felett Eszterházy- és Dersffy-címer (1618) látható.
 
Dersffy Orsoly (†1619), Mágocsy Ferenc, kassai főkapitány, majd Esterházy Miklós, munkácsi birtokos (később nádor) felesége az Esterházy család képes családtörténetében (Trophaeum Nobilissimae ac Antiquissimae Domus Estorianae. Leopold Voigt, Bécs, 1700)

 

Gőzsy:


A Szerdahelyi Dersffy család a Dunántúlon megtelepült Győr nemzetségből (de genere Gewr) vette eredetét. A család története egy Ders nevű ősig vezethető vissza, akinek dédunokája, Imre volt a Szerdahelyi Imreffy család ősapja, míg az említett Ders egy másik leszármazási vonalában találjuk a Dersffy családot.

Megyénkben [Somogy] főleg a XV-XVI. században, és többek között Bárdudvarnokon, Batéban, Bőszénfán, Gálosfán, Göllén, Kaposváron, Kazsokon, Igaion, Magyaregresen, Somogyaszalóban és Töröcskén voltak birtokosok. Somogyi birtokaik 1611-ben szálltak az Esterházy családra. Esterházy Miklós ekkor vette feleségül Dersffy Orsolyát.

Az itt látható címerkép a család ősi, a Győri nemzetség kék pajzsban ezüst liliomot tartalmazó címerét ábrázolja. A takaró jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst. Ferenc főpohárnok (1594) pecsétjén egy másik szimbólum található. A későbbiekben ezt használták és a szakirodalom is ezt ismeri (lebegő koronán álló, balra fordult kettős farkú oroszlán, mely első lábait támadásra készen tartja). A liliomos címert az Esterházy család küldte el a levéltárnak a sajátjával együtt.[1]

  • Irodalom:

Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai. Nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain. Kaposvár, 2000. 14-15.[2]

Külső hivatkozások:

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs