Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Ercsi, Erchi család címerével foglalkozik.


nádasdi Ercsi

szerkesztés
 
 

   

Nádasdi Ercsi Albert 1510. október 10., Nagyszombat II. Ulászló nemesség megújítása és címer általa: atyafiai György, Lőrinc, Mihály, Márton, Gál megj.: a család neve később Nádasdi Sárközi

DL 50.245

Az adományban Nádasdi Erchy Albert mester, Szentgyörgyi és Bazini Péter gróf erdélyi vajda és a székelyek ispánjának titkára és unokatestvérei: György, Lőrincz, Mihály mester zágrábi őrkanonok, Márton és Gál részesülnek.

Az adományt nyert Erchy Albert azonos az 1504-ben, először szereplő Nádasdi Sárközi Alberttel, aki a dunántúli részeken ma is virágzó Nádasdi Sárközy-családnak első, oklevélileg bizonyítható őse. A család előnevét adó Nádasd falut tartozékaival együtt ő nyerte adományban Szentgyörgyi és Bazini Ferencz és Farkastól 1511-ben és ezt az adományt 1514-ben II. Ulászló is megerősítette.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1] [2]

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs