Címerhatározó/Gáspár címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Gáspár családok címerével foglalkozik.


mikefalvi GáspárSzerkesztés

 

Mikefalvai Gáspár 1592. szeptember (5.?), Prága I. Rudolf nemesség és címer általa: testvérei Ferenc és Pál

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]


szeniczei GáspárSzerkesztés

 

Borovszky:

1687-ben kapott czímeres nemeslevelet, melyet Bars vármegyében 1688-ban hirdettek ki. A czímerszerző Gáspár, alias Szeniczey Pál, neje Czider Éva és gyermekei László, Márton és Erzsébet. A család a XVII. század végén szakadt Hont megyéből Szatmár vármegyébe. Tagjai közül e vármegyében 1738-ban Szeniczei Gáspár Sándor főügyész, 1790-ben Pál főjegyző, 1797-ben Pál, insurrectionális lovas főstrázsamester, - László kapitány, - János és Antal zászlótartók voltak; 1810-ben ugyanők táblabirákká lettek. 1823-ban József főszolgabíró. Jelen leg élő családtagok: Pál, árvaszéki ülnök, elnökhelyettes és Sándor, nyug. jegyző.

Czímer: kékben, zöld alapon, jobbról ágaskodó fekete lovon űlő sárga mezű, levágott fejű török, kinek feje és kardja a földön fekszik. Szemben vele fehér ágaskodó lovon űlő, vörös mezű magyar vitéz, kivont karddal. Sisakdísz: könyöklő pánczélos kar, a kard végén átütött török fő. Takarók: kékarany, vörösezüst.[2]

++++++++++++

Gőzsy:

Taxás családként tűnt fel megyénkben, [Somogyban] Libickozmán. 1790-ben vették fel Gáspár Istvánt a nemesi lajstromba. Az 1840-es években megyei esküdtek kerültek ki a családból. Később Kaposvárra költöztek, és a század második felében már országgyűlési képviselőt is adtak a megyeszékhelynek. Jelentős szerepet játszottak a megye kulturális és társadalmi életében, illetve az egészségügyben.

A család címere kék színű, hasítással és vágással három mezőre osztott csücsköstalpú pajzs, melyben zöld talajon jobbra vágtató két lovas katona látható, jobbjukban kivont karddal. A rostélyos sisakon lévő koronából két sasszárny nő ki, melyek között hatágú csillag ragyog. A takaró jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst.[3]

  • Irodalom:

SZATMÁR VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta ifj. dr. Reiszig Ede, Gorzó Bertalan. In: Borovszky: Szatmár vármegye.[4]

Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai. Nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain. Kaposvár, 2000. 48-49.[5]

Külső hivatkozások:

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs