Címerhatározó/Geregye nemzetség címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Geregye nemzetség címerével foglalkozik.


https://hu.wikipedia.org/wiki/Geregye_nemzets%C3%A9g

Egervári címer

  • Irodalom:Külső hivatkozások:


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs