Címerhatározó/Gogel címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Gogel család címerével foglalkozik.


Eredeti (1601)
Javított (1601)

Gogel.JPG

Gogel, Georg és Matthias 1500. augusztus 13., Augsburg II. Miksa császár birodalmi címer megj.: 1601. február 24-i hiteles, formahű másolat

DL 107.736

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs