Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Gyula család címerével foglalkozik.


Szigethi másként Gyula szerkesztés

 

A Szigethi másként Gyula család a magyarországi Gyula-Szigetről származott. Egyik ága Erdélybe települt. István (1678-1740) miután több külföldi egyetemen tanult, papi és tanári tisztségeket töltött be, több tudományos értekezést is írt. Somogyban jelentős közéleti szerepet játszottak a XIX. század második, illetve a XX. század első felében. Szigeti Gyula János 1870-ben lett a Somogy Megyei Kórház igazgató-főorvosa, akinek a vezetése alatt új korszak kezdődött, jelentősen bővült a kórház területe, az osztályok, a műtők, az ágyak száma. Felesége volt a Mária Valéria Árvaházi Egylet elnöke. Fiuk, Szigethy-Gyula Sándor ugyancsak igazgató-főorvosa lett a megyei kórháznak.

A család címere: kék csücsköstalpú pajzsban zöld talajon, jobbjában könyvet, baljában irattekercset tartó, papi ruhás férfi áll. A címeralak valószínűleg Istvánt, illetve a család több tagjának papi pályáját szimbolizálja. A pajzs feletti rostélyos sisakon arany korona látható. A takaró jobbról kék-arany, balról vörösezüst.[1]

  • Irodalom:

Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai. Nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain. Kaposvár, 2000. 140-141.[2]

  • Külső hivatkozások:

Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs