Címerhatározó/Hanvay címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Hanvai, Hanvay családok címerével foglalkozik.


Kovács-HanvaySzerkesztés

Kovács-Hanvay Ferenc 1792-ben kapta címeres levelét.

Címerleírás:

"Czimere balról jobbra rézsutosan kétfelé osztott paizs, melynek alyán zöld térről egy fa-törzsök, és azon egy kukurikoló kakas áll. A paizsfölötti sisak koronájából barna hamvas farkas nyúlik ki, első jobb lábával kalapácsot tartva. Foszladék mindkét oldalról ezüst-kék." (Nagy Iván VI. 409)

  • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. Pest 1860, VI. 409

  • Külső hivatkozások:

Lásd mégSzerkesztés

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs