Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Ivánc címerével foglalkozik.


Ivánc 1992-ben elfogadott hivatalos községcímere

Ivánc község

(Vas megye)

Vörös színű borítással kettéosztott tárcsapajzs címertani jobb oldali mezejében egy arany koronán átdöfött keresztbe tett két kard látszik, a címertani bal oldal mezejében egy fehér színű egyszarvú áll hátsó lábain ágaskodva. A pajzs felett lombos arany korona látszik.

Ivánc község története az Árpád-korra megy vissza. Az első alapító levél 1245-ből származik.

A XV. század elején az Iványczy birtokosok éltek itt, akik nemesi előnevüket is innen vették. Nemcsak Ivánc község, hanem Vas megye múltjában is jelentős szerepet játszott az Ivánczy-család.

Ivánc első pecsétjét az 1858. évi kataszteri térképkészítés iratai között találták meg. A már a középkorban is jelentős, és később a megyének alispánokat is adó család címerének felkutatása végül is sikerrel járt.

A Vasvári Káptalan iratanyagában sikerült egy 1630-ból származó iratot fellelni, amelyen Ivánczy Péter akkor megyei alispán gyűrűspecsétje található, melyen - meglehetősen elmosódottan - látható az Ivánczy címer:

A címerpajzsban egyszarvú, két keresztbe tett kard, és egy korona látható. Az 1630-ban kelt irat a Vas Megyei Levéltár Vasvári Káptalan Litt. et Insformanta iratai között lelhetö fel F. XLI. No. 20. sz. alatt.

Községünk képviselőtestülete a 16/1993. sz. határozatával elfogadta Ivánc község címerét.

A címer 1993. május 1-én került felavatásra a megrendezett falunap keretében: Az ünnep méltó megünnepléséhez mottót Széchenyi István tollából választottuk: "Küzdelmes múltunk ismerete nélkül nem lehet becsülni a jelent, lelkesedni a jövőért. Csak a múlt tiszteletén épülhet fel a reményteljes jövő."[1]

  • Irodalom:

BENCZIK GYULA: Ivánc. Száz magyar falu könyvesháza. Megjelent a magyar állam millenniumára. Elektronikus megjelenítés: NKÖEOK Szerkesztőség - 2007 [2]

A falu címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[3]

[4]

Lásd még: