Címerhatározó/Kán nemzetség címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kán , Kean nemzetség címerével foglalkozik.


Főleg Baranya megyében szerepelt a nemzetség. Két főágra oszlott: Beremendi és Siklósi ágra. Egyik ága a XIII. században és a XIV. század elején Erdélyben tevékenykedett. Több említésre méltó, magas rangú tagja volt.

A nemzetség leghíresebb tagja a Kán nembéli Gyula Bán volt (kb.1180-1238 előtt), aki II.András alatt számtalan magas tisztséget töltött be (nádor, országbíró, több megye főispánja, Szlavónai Bán stb.). A király halála után felségsértési váddal börtönbe zárták, ott is halt meg.

László vajda kun felesége révén V. Istvánnal kerül rokoni kapcsolatba. Ennek révén a kegyvesztéssel elvesztett vagyont visszaszerzi. 1264-ben mégis a király ellen lép fel, veszít és kikerül a vezető emberek közül.

Kán László 1297-1315 Erdélyi vajda, szolnoki ispán. Meghalt 1318 körül. Amikor Ottó Erdélybe jött, elfogatta és a Szent Koronát is elvette tőle. Károly Róbert csak 1308-ben tudta tőle visszaszerezni. Megfosztották a vajdaságtól, fellázadt, leverték és javaitól megfosztották. A szakirodalomban (Turul, Századok, Erdélyi Múzeum) sok vita folyt az ő és nemzetsége származásáról.

  • Irodalom:

Wertner Mór: Újabb nemzetségi kutatások. Kán. Turul 1905/3

Wertner Mór: László erdélyi vajda nemzetsége. Századok XXIV(1890). 726-731; Puky Andor: László erdélyi vajda nemzetsége. Turul IX(1891). 43-45; Pór Antal: László erdélyi vajda (1291-1315). Rajzok Erdély múltjából a középkorban. Erdélyi Múzeum VIII(1891). 433-481; Pór Antal: László erdélyi vajda és a Keán nemzetsége. (Szíves válaszul Wertner Mór dr. és Puky Andor uraknak). Turul IX(1891). 105-112; Pór Antal: A tengeri kígyó, vagyis ama bizonyos László vajda nemzetsége. Turul X(1892). 124 (Genealógiai kérdések III); Pór Antal: Kérdés, László erdélyi vajda nemzetségéről. Turul VI(1888). 140-141; Pór Antal: László erdélyi vajda nemzetsége. Turul VII(1889). 137-139; Wertner Mór: Újabb nemzetségi kutatások [Kán]. Turul XXIII(1905). 119-126; A Kán-nemzetség erdélyi vagy vajdai ága. Turul XXVI(1908). 122-129.

Kristó Gyula: Kán László és Erdély. = K. Gy.: Tanulmányok az Árpád-korról. Bp. [1983]. 269-299.

Külső hivatkozások:

[1]

Lásd még: