Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kőszegi, Kőszeghy családok címerével foglalkozik.


Héder nembeli Kőszegi

szerkesztés

 

 

Kőszegi Kakas Miklós pecsétje

 

Németújvári (Kőszegi) Henrik, Tótországi (azaz Szlavóniai) bán pecsétje

A család a Héder nemzetség egyik ágát képezte.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

  • Irodalom:

Külső hivatkozások:

Lásd még:

Pálffy címer


Kőszegi, 1415

szerkesztés

Az Aba nemzetségből származó család.

 

Wappen: Adler. – Kleinod: Einhorn wachsend.

Gleichnamige Geschlechter, treten auch im Ugocsaer, sowie im Eisenburger Ctte urkundl. auf. Ein Geschlecht „Köszeghy,” leitet seine Abstammugn vom Genus Aba, bezw. vom † Geschlechte Somosy de Somos (de Somus) ab, welches im Wappen einen Adler mit Laubkranz im Schnabel ec. führte.

(Siegel d. d. 1675 mit Initialen des Paul Keöszeghy, „gewesener Dreissiger v. Gross-Komorn”. – Vergl. auch N. J. „Somosy v. Somos” pag. 298).

(Siebmacher)

 

A címerszerzők a Kőszegi, Komjáthy, Nenkei (a XVI. század óta Lenkey) és Thokai, egymással vérrokonságban álló családok tagjai. A címert Kőszegi László, Zsigmond király udvarnoka érdemeinél fogva kapják, ki a királynak tett szolgálatait Lombardiában és Németországon tanúsított hűségével tetézte. A címer már régi nemesi állapotban lévő családok tagjai számára szólván, kik ősfájokat a XIII. század végén élt Vidig vihetik föl, a címeradomány külön nemesítéssel nem járt.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]


dévai Kőszegi

szerkesztés

 

Dévai Kőszegi Jakab 1606. augusztus 17., Kassa Bocskai István címer

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]


remetei Kőszeghy

szerkesztés

Trencsén vármegyéből származik. Az 1754-55. évi országos nemesi összeírásban e családból László és Imre fordulnak elő Trencsén vármegye nemeseinek névsorában. Tagjai közül László (1800-1828 jan. 4.) csanádi püspök. Testvére János 1790-1795-ig Temes vármegye másod-, 1807-1809-ben első alispánja. Még Arad vármegyei aljegyzőként 1781-ben megvette a kincstártól a remetei uradalmat, melyre 1804-ben kir. megerősítő adománylevelet nyert. 1816-ban fiúsította leányát Judithot, aki Hanseni Deschán Zsigmond neje lett.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs