Címerhatározó/Kende címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kende család címerével foglalkozik.


kölcsei KendeSzerkesztés

 

A Szente-Mágocs nemzetségből származó család.

"A genealógia által kikutatott forrásaink közé tartoznak a Szente Mágócs nemzetségbeli Kölcsey és kölcsei Kende családok címerei. E két család címere teljesen egyező. Nagy Iván szerint sárkánytól körített kék pajzsban páncélos kar, három száras leveles veres rózsát tart. Sisakdísz a pajzsalak. E leírás mellé csatolt metszeten a pajzsban nem rózsák, de liliomok vannak. Ez a változás bár nyugaton el sem képzelhető, nálunk mindennapi.

E két családnak a Szente-Mágócs nemzetségből való származása megfejti előttünk a sárkánykígyó használatát is a pajzs körül."

 

Kende (Kölcsei.)

E nemzetségről és a családról e fejezet bevezető részében van bővebben szó. A Szente-Mágócs nemzetségből származik s közös törzs a Kölcsey családdal. A XIV. században vált e család két ágra. Közös birtokaikon 1315-ben osztoztak meg. Első őse Kölcse ispán 1181 előtt kapta királyi adományban a vármegyében Kölcse, Istvándi, Kóród, Csécse, Cseke, Milota, Czégény községek birtokait, ő építtette fel a czégényi monostort. Erre tett adományait a király 1181-ben megerősíti. Máté fia Dénes fiainak pere támadt I. Károly királylyal, melyet I. Lajossal is folytatnak, míg a király 1344-ben lemond minden követeléséről s megerősíti Dénes fiait a czégényi monostor kegyuraságában, valamint Kölcse, Istvándi, Kóród, Cseke, Csécse, Milota, Kömörő, Szekeres, Ökörító és Ete-Tyukod falvak birtokában. A jelenleg virágzó nemzedék őse I. Bálint, kinek fiai Lőrincz, Péter, a családot két fő-ágban terjesztették tovább, míg Péterét: Tamás (1614) vármegyei alispán folytatta. Tagjai közül: András 1658-ban, Gábor 1666-ban, Ádám 1673-ban, Ferencz 1680-ban alispánok. - Sándor 1684-ben főszolgabíró. - Mihály 1692-ben, Zsigmond 1709-ben, László 1727-ben, Pál 1758-ban, másik Zsigmond 1832-ben alispánok. - Gusztáv 1846-ban főszolgabíró. - Másik Zsigmond 1850-ben királybiztos. - A család jelenleg élő tagjai: Zsigmond, cs. és kir. kamarás, nagybirtokos, ennek fia György jogtudor, tart. huszárhadnagy. - Béla volt országgy. képviselő, nagybirtokos.

Czímer: Zöld sárkánynyal övezett kék pajzsban pánczélos kar, három természetes liliomot tart. Kísérők ezüstfélhold és hatágú aranycsillag. Sisakdísz ugyanaz. Takarók: kékarany.[1]

Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs