Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kulpi család címerével foglalkozik.


Ch→


A czímeradományban Kulpi Balázs mester újlaki (illoki) plébános, testvére László, valamint Balázsnak vérei: Kulpi Benedek fia Jakab, Péter fiai: Jakab és Mátyás, és másik Péter fia Simon részesülnek. Érdemeikről az armális szövege nem ad bővebb felvilágosítást. A Kulpi-család a reánk maradt töredékes adatok tanusága szerint a déli vidékről származott. Az armálisban felsoroltak 1442-ben jutottak Újlaki Miklós erdélyi vajda és macsói bán adományából a Bács megyében fekvő Kulpi- (ma Kulpin) birtokba. Az erről szóló oklevélben Tehnyei névvel neveztetnek, mely nevet 1443-ban az armális elnyerésekor a Kulpi névvel cserélték fel. A család 1445-ben a Kulpi, Kulpi Tehnyei és Kulpi Balogh ágakra oszlott. (Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

MNL OL:

HU-MNL-OL-Q 311-DL 13702.1443.01.25

Törzsszám HU-MNL-OL-Q 311
Jelzet DL 13702.

Régi jelzet - NRA Fasc. 1711. - No. 37.

I. Ulászló magyar király, Buda, 1443. 1. 25., címer Kulpi Balázs újlaki plébános magister, Kulpi Jakab, Kulpi Jakab, Kulpi László, Kulpi Mátyás és Kulpi Simon részére.

Címerleírás: nincs leírva.

Megjegyzés Az oklevél bal és felső szélein a címerfestmény sarkaiból induló, kék-zöld-rózsaszín színekből álló gótikus ornamentika fut végig. A versón későbbi feljegyzés: "Nota bene. Privilegia huius regis introscripti nulla ferent".[1]

  • Irodalom:

Áldásy Antal: Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság, Budapest, 1926. No. XI. (LXI.)

Nyulásziné No. 54.

  • Külső hivatkozások:

[2]

[3]

[4]

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs