Címerhatározó/Máriássy címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Máriássy család címerével foglalkozik.


Máriássy István sírköve, Markusfalva 1516

Márkusfalvi Máriássy István 1504. február 29-én Budán II. Ulászlótól kapott címert.

DL 74.978

  • Irodalom:

Csorna- Csergheö: «Máriássy István sírköve». Arch. Ért. 1887. 425. 1. Nagy Iván: «Magyarország családai». 7. kötet, 305. 1. Sie.bmacher: «Wappenbuch» III. k. 298. tábla. G. Csergheö und J. Csorna: «Alte Grabdenkmáler aus Ungarn». Budapest, 1890. 76 l., Szendrei János szerk.: Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon. Budapest, 1896. 112-114.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

http://www.warfare.meximas.com/16/Stefan_Mariasi_effigy.htm --- Máriássy István síremléke, 1516

Külső hivatkozások:

[1]


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs