Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Makray, Makrai családok címerével foglalkozik.


 

A címere alapján talán a Szente-Mágocs nemzetségből származó család.

"Hasonló az Alsániak címeréhez a Makray Benedeké 1413-ból, ennek pajzsa osztott, felül kockázott, alul, a pajzs alsó karimájából kinövő három, száras, leveles rózsa. Naturalisztikus irány ezen címerben is van, itt nem kar tartja az egy száron nyílt három rózsát, itt külön-külön száron mintegy a földből nőnek azok ki, de máskülönben e lényegtelen eltérés a két családi címer teljesen azonos főjellegén mit sem változtat."

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Makray 1606

szerkesztés
 
Címeres levél

   

Bocskai István 1606. szeptember 26-án, Kassán nemesség és címer Makray Mihály, valamint testvérei, Péter és Mátyás részére.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


vízszentgyörgyi Makrai

szerkesztés
 
Makrai Sándor halotti címere, 1785
  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1]


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs