Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Narda címerével foglalkozik.


Nagynarda pecsétje az első kataszteri térképen, 1857-ben

Narda antiheraldikus címere

  • Irodalom:

HORVÁTH SÁNDOR: Narda. Száz magyar falu könyvesháza. Budapest é. n. Megjelent a magyar állam millenniumára. Elektronikus megjelenítés: NKÖEOK Szerkesztőség - 2007

[1]

A falu címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

[3]

[4]

Lásd még: