Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Nyáry család címerével foglalkozik.


bedeghi Nyáry szerkesztés

 
Nyáry Zsigmond címere a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710-1763

 

Bedeghi Nyáry Ferenc 1535. augusztus 16. Bécs I. Ferdinánd bárói rang és címer

megj.: I. Miksa 1573. december 19. Bécsben bedeghi Nyáry Péter és István, valamint Bernát, János és Imre részére kiállított átiratában

R 64

 
Nyári Péter bárói címének megerősítése, 1573. A címeres levél kalligráfiáját valószínűleg Bocskay György készítette

 

1.1. Törzsszám : HU MNL OL R 64
1.1. Jelzet : 1_0039_1
1.1. Raktári szám:
1.1. Raktári egység : téka
1.2. Restaurált : NEM
1.2. Formátum : lap (hajtogatott)
1.2. Állapot : hiányos, bal alsó sarka leszakadt
1.2. Magasság (cm) : 56
1.2. Szélesség (cm) : 74
1.3. Nyelv : latin
1.4. Irattípus : adománylevél
1.5. Tárgy : magyar bárói cím megerősítése, címer megerősítése
1.6. Fennmaradási forma : eredeti
1.7. Kapcsolódó jelzet :
Kapcsolódó irat - R_64_1_0039_2
Kapcsolódó irat - P_108_48_B_40

Adományozó - Miksa - magyar király - - -
Adományos - bedeghi Nyári Péter - - - Niary de Bedegh -
Adományos - bedeghi Nyári István - - - -
Adományos - bedeghi Nyári Pál - - - -
Adományos - bedeghi Nyári Lőrinc - - - -
Adományos - bedeghi Nyári Bernát - - - -
Adományos - bedeghi Nyári János - - - -
Adományos - bedeghi Nyári Imre - - - -
Eredeti kiállításának helye - Bécs
Eredeti kelte - 1573.12.19.
magyar királyi titkospecsét

Címerleírás: Ramusculum nimirum trium rosarium in scuto caesii coloris comprehensum, eidem renovasse, atque una corona regia in imo scuti expressa, dimidiumque leonem ramusculum ipsum rosarum dextro pede tenentem proferente. Praeterea supra scutum galea aperta et altera corona exornata, cum altero dimidio leone ramum rosarum habente. - Van címerfestmény - - kissé kopott -

4.5. Megjegyzés : bedeghi Nyári Lőrinc fiai: Péter, István, Pál, Lőrinc és bedeghi Nyári Lajos fiai: Bernát, János, Imre, I. Ferdinánd 1535.08.16-án Nyáry Ferencnek adott oklevelének átiratát is tartalmazza [1] 1535


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[2]


Bedeghi Nyáry Péter, István, Bernát János és Imre 1573. december 19., Bécs I. Miksa bárói rang és címer megj.: I. Ferdinánd 1535. augusztus 16-án Nyáry Ferencnek adott oklevelének átirata, címerrajza azzal megegyező vö. fenti színes t.

R 64 1535. augusztus 16.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[3]


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs