Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Perczel család címerével foglalkozik.


bonyhádi Perczel szerkesztés

 
 
 

 

Kempelen:

Perczel (bonyhádi)

Czímeres levele kelt 1593., illetőleg 1698.; megujittatott P. Tamás, Mihály, István v. gyermekeik részére 1717. jan. 13. (LR. XXXI-279.) A fenti előnév adományozásában 1795. jun. 15. P. József részesült.

Gőzsy:

A Bonyhádi Perczel család Tolna és Baranya megye egyik legjelentősebb famíliája volt, ugyanakkor Somogy életében is komoly szerepet töltött be. A család Németországból ered, a XVI. század második felében települt le hazánkban, ahol 1697-ben nyerték el a nemességet érdemeik elismeréseként.

Az ablakon látható címer, hasítással és vágással négyeit csücsköstalpú pajzs, melynek az első ezüst mezejében egy, a negyedik ezüst mezejében két balharánt vörös pólya látható. A második és harmadik kék mezőben zöld halmon, balra, illetve jobbra fordult, kétfarkú arany oroszlán áll, az első lábait támadó állásban tartja. A rostélyos sisak koronájából kék-arany és vörös-ezüst szarv közül nő ki a pajzsbeli oroszlán, mely jobbra fordul és a jobb oldali szarvat megfogja. A szarvak és a takaró jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst. [1]

  • Irodalom:

Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai. Nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain. Kaposvár, 2000. 114-115.[2]

  • Külső hivatkozások:


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs