Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Róth családok címerével foglalkozik.


királyfalvi Roth

szerkesztés

   


Zólyom vármegyei család

"kék pajzsban hat (3., 2., 1. vagy : 3., 3.) ezüst liliom, sisakdísz: koronás (néhol nem) kettő (néha egyes) farkú növekvő arany oroszlán emelt jobbjában négy (vagy három) egymást keresztező nyilat tartva. Takarók : kék-ezüst."


  • Irodalom:

Csergheő Géza: Czimerek régi hazai ötvös-müveken. Archaeologiai Értesítő 1889. 223-229.[1]


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


telegdi Róth

szerkesztés

 


Siebm. Wb. IV. B. 15. Abth. T. 394.


  • Irodalom: SZOLNOK-DOBOKAVÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


szepesbélai Roth

szerkesztés
 
Ch→

Kempelen:

Roth (szepesbélai).
A nemességet fenti előnévvel 1913. máj. 16. R. Gergely, kúriai bírói címmel és jelleggel felruházott nagykikindai törvényszéki elnök nyerte. Kihirdette 1913. dec. 16. Torontál megye. - Címer: kék mezőben a pajzs alját elfoglaló két hullámos ezüst folyó által szelt zöld földön arany metszésű nyitott „Corpus juris” áll, melyre hegyével balra irányított pallos van fektetve, a Corpus jurison jobbra fordult fehér galamb áll s csőrében zöld babérágat tart; sisakdísz: növekvő oroszlán jobbjában kardot, baljában mérleget tart; takarók: kék-arany, kék-ezüst.


  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 9. kötet [2]


  • Külső hivatkozások:

Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs