Címerhatározó/Reznek címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Reznek család címerével foglalkozik.


Kósa másképp ReznekSzerkesztés

Erdélyi székely nemes család. Állitólag Magyarországból Reznekfalváról származott Erdélybe, hol a beköltöző Reznek N. Háromszék Al-Doboly helységében telepedett s fia nem lévén, szerzett javait leánya örökölte, e leány a Kósa családba ment férjhez, s utódai a Kósa név mellett a Reznek nevet is fölvették, egy ága Aldobolyban, Kökösdön, és Károly-Fehérvárt lakik. Ismeretes gyök-ősük Kósa Mihály, kinek fiai András, Balás, és Máté, ki deáknak (litteratus) is neveztetett, ezek 1635-ben lustráltak Rákóczy György fejedelemsége alatt. A czímeres nemes levelet 1650-ben nyerték. Czímerök a paizs kék udvarában arany koronán könyöklő kar, buzogányt, (vagy efélét) tartva.

(Nagy Iván IX. 741.)

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs