Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Sántha nevű családok címerével foglalkozik.


Sántha 1550

szerkesztés
 

 

I. Ferdinánd király (1527–1564) címeres levele, amelyben a debreceni származású Sántha Pál nagyszombati polgárnak nemességet adományoz. Az oklevél külön megemlíti, hogy az adományozott Debrecenben, a „peterffy Jacab Uchaija”-n elhelyezkedő szülőháza mentesül a város joghatósága és adózása alól.

Az oklevelet az adományozott címer reneszánsz architektonikus keretbe helyezett, gyönyörűen festett, aranyozott ábrázolása díszíti. Mellette a lapszélen rendkívül gazdag, akantusz leveles, indafonatos festés látható. Pergamenoklevél, a függőpecsét hiányzik. Az iratot az uralkodó mellett Oláh Miklós egri püspök, kancellár is kézjegyével látta el. Kelt: Bécs, 1550. IV. 16.

Nagy Iván csupán egy Nyitra vármegyei, kiscsepcsányi Sánthacsaládot ismer, amely 1629-ben újított címeres levelet nyert.

  • Irodalom:

Központi Antikvárium, 117. árverés (2010. 12. 3.) - 101. tétel [1]

Központi Antikvárium, 129. árverés (2013. 12. 6.) - 133. tétel [2]

  • Külső hivatkozások:

Sántha 1655

szerkesztés

A család 1655 május 7-én nyert címeres nemeslevelet, melyet Pest vármegyében, hirdettek ki. A család Nagykőrösről származik, honnan idővel Bihar, majd Torontál vármegyébe elágazott. Tagjai közül Gyula 1875-ben telepedett le Doláczon, majd Iláncsára költözött. Fia Gyula jelenleg Párdányban birtokos. A családtagok közül István 1848 előtt hétszemélynök; Mihály 1848-49-ben huszárfőhadnagy; Antal 1848 előtt szolgabíró Pest vármegyében; Gábor 1880-ban kúriai bíró.

Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


 

Csikszékből származik és a XVIII. század vége felé Szatmár vármegyében is letelepedett, a hol Milota, Istvándi, Kisar, Udvari és Tiszakóród községekben volt birtokos és ez utóbbi helyen ma is az. Tagjai közül György († 1854). 1820-tól 25-ig a magyar testőrség tagja volt. - Kálmán, jelenleg tiszakóródi birtokos.

Czímer: kékben, zöld alapon ágaskodó arany-oroszlán, jobbjában hatágu arany csillagot tart. Sisakdísz: 3 kékarany, vörös strucz-toll. Takarók: kékarany, vörösezüst.[3]

Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Lásd még: