Címerhatározó/Seregély címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Seregély családok címerével foglalkozik.


Seregély 1715Szerkesztés

 

A Seregély család János és Ferenc személyében kapott címeres nemeslevelet 1715. június 4. (az eredeti okmány nem tudni ma hol van. A nemeslevél kópiái megtalálhatók a Liber Regius-ban [A 57 31. Kötet 45. oldal] és "Conc. Exp. 1715 nr. 40 e Julio" a Magyar Országos Levéltárban). Megemlítendő, hogy Nagy Iván, Siebmacher, és Kempelen tévesen említenek egy 1715-ben nemesített Seregély Istvánt, mert az 1715-ben adományozott nemeslevélben Seregély Jánoson és Ferenc fián kívül más adományozott nem említtetik. A Seregély család már a 18. század elején több ágra szakadt. Több ág földműveléssel foglalkozott, de voltak ágak melyeknek több tagja volt generációkon keresztül református lelkész. Ma a családnak ágai különböző megyékben, valamint Budapesten találhatók.[1]

  • Irodalom:

Balogh Gyula, Vasvármegye nemes családjai. Szombathely: Bertalanffy, 1894. 131. Barcsay-Amant Zoltán, szerk. Nemesi évkönyv. Luzern, 1953. 135. Csánki Dezsö, Magyarország földrajza a Hunyadiak korában. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia, 1890-97. II. (Vas) 848. Erdélyi László, szerk. A Tihanyi Apátság története. I. (1055-1701). Budapest: Stephaneum, 1908. 409. Gerő József, A Magyar Kir. Belügymin. által igazolt nemesek. Budapest, 1940. 318-19. Kempelen Béla, Magyar Nemes Családok. Budapest: Grill, 1911-32. X. 192. Nagy Iván, Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Pest: Ráth Mór, 1857-66. X. 157. Schneider Miklós, Vas vármegye 1835. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1939. 69. Segner, Felix Ladislaus von, Der ungarische Adel. Grafenau, 1969. 226. Seregély István, "Veszprém vármegye felült nemes lovas serege obesterének (Amade Antal), 1797." Gyurikovits György, Analecta. Acta, notata historica ac alia analecta comitatum Veszprimiensem spectantia. Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára (ff. 18994). Seregély, György dr., A Seregély családok története. Balatonvilágos: Zepetnek nyomda, 2001. Siebmacher, Die Wappen des Adels in Ungarn. Nürnberg, 1885-1894. Rpt. Neustadt an der Aisch: Bauer & Raspe, Inhaber Gerhard Gessner, 1982. 576-77. Taf. 410. Szinnyei József, "Seregély Dezső", "Seregély György" és "Seregély László", Szinnyei József, szerk. Magyar írók élete és munkái. Budapest: Hornyánszky, 1914. 931.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]


Lásd még: