Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Sigray (olv. Zsigrai) családok címerével foglalkozik.


 
13. századi sírkő Zsigra templomából, felfordított címerrel
 
A zsigrai templom


  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

bátori Sigray

szerkesztés
 
Sigray József díszes bárói címere 1724-ből (dr. Kóta Péter tulajdona)
 
Sigray Károly grófi címere 1780
 
Sigray Károly grófi címere 1780
 
Sigray Károly grófi címere 1780

 

"Szepes vármegyében Szepes várához közel fekszik Sigre (Sigra) település, amelyről a Sigray családot eredeztetik. A család első ismert elődje comes Sigrai János, aki ősi birtokán, Sigrán házat építtetett 1275 előtt. A famíliának I. József uralkodó 1725-ben adományozott bárói címet. Címerük négyfelé osztott címerpajzs, amelynek közepét aranykoronás, farkát szájában tartó sárkány foglalja el, az ez által képzett kör kék mezejében két vörös mezű, egymással keresztbe helyezett könyöklő kar látszik, egy-egy aranyhalat (trutta) tartva. Felette jobbról ezüst félhold, balról aranycsillag ragyog. (Nagy Iván szerint ez maga a Nadányi címer, a bárói címet nyert férfiúk anyja, báró Nadányi Zsófia címeréből kölcsönözve.) A pajzs első és negyedik vörös mezejében ezüst egyszarvú, a második és harmadik kék mezőkben pedig hátulsó lábain ágaskodó, kettősfarkú aranyoroszlán látható. A pajzs feletti bárói aranykoronán két aranykoronás zárt címersisak; a jobb oldaliból két fekete sasszárny között hegyével felfelé pallós, rajta aranykorona, a bal oldali sisak aranykoronájából aranykoronás griff emelkedik; első bal lábával lángoló bombát tartva. A címertakarók jobbról ezüst-vörös, balról arany-kék színűek. A pajzstartó két fehér agár fejét kiöltött nyelvvel kifelé fordítják, nyakukon aranyörv. A címerpajzs alatt halvány rózsaszín szalagon a család jelszava olvasható: CANDORE ET FIDELITATE (Buzgósággal és hűséggel). A közölt címer tehát a bárói cím adományozása előtti; osztatlan, s bárói koronát nélkülöző. Benne zöld hármas halmon hátulsó lábain ágaskodó, jobbra tekintő egyszarvú. A zárt címersisakon ugyanez a címerkép ismétlődik meg."


  • Irodalom:

Központi Antikvárium, 131. árverés (2014. 6. 6.) - 123. tétel [1]


  • Külső hivatkozások:

[2]


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs