Címerhatározó/Szászvárosi Epejessy báró címer

Szászvárosi Eperjessy címerSzerkesztés

 
Szászvárosi Eperjessy báró címer

Gyulafehérvári Eperjessy címerSzerkesztés

 
Gyulafehérvári Eperjessy címer

Báthori Gábor, erdélyi fejedelem, 1612. máj. 28, Nagyszeben

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

http://www.eperjessycsalad.hu/

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs