Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szarvady, Szarvadi családok címerével foglalkozik.


Szarvady szerkesztés

 

  • Irodalom: Bárczay 116. l.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


botházi Szarvadi szerkesztés

 

Siebm. Wapb. IV. B. 12. Abth. 435. Taf. Nemességüket I. Rákóczy Györgytől nyerték 1764-ben Szarvadi Mihály és János, 1735–37-ben dobokamegyei alispán, 1848-ban Samu Deésen hivatalnok, fia Pál nyug. alispán 1899-ben. (Nagy Iván X. 495–97.)

  • Irodalom: SZOLNOK-DOBOKAVÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Lásd még: