Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szecsődy, Zechödy családok címerével foglalkozik.


Szecsődy 1418 szerkesztés

     

Szecsődy Demeter 1418. szeptember 11-én Ulmban Zsigmondtól kapott címert atyafiaival Dáviddal és Jánossal.

DL 38.100


A Szecsődy-család multja II. Endre király idejéig vihető vissza. A közös ős, Churnuk fia István, 1205-ben kapja adományban a nevet adó vasmegyei Szecsődöt. A czímerszerző Demeter, a család ma élő tagjainak ősatyja, Zsigmond király európai nagy útja alatt a kisérethez tartozott. Elkisérte királyát útja legtávolabbi helyeire, Spanyol-, Franczia-, Angolországokba, Hollandiába is. E nagy út végeztével Ulmban kapta hűsége és szolgálatai jutalmáúl szép czímerét, melylyel a család azóta is él.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1] [2]


Zechödy 1592 szerkesztés

 
Zechödy, Gergely címere, 1592


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs