Címerhatározó/Szentgyörgyi és Bazini címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szentgyörgyi és Bazini család címerével foglalkozik.


A Hont-Pázmány nemzetségből származó család.

Szentgyörgyi család címere egy 1394. évi pecséten
Szentgyörgyi Péter országbíró pecsétjétje, 1517
Szentgyörgyi és Bazini György gróf síremléke, 1467, vörösmárvány, 280 x 143 cm; Római kat. templom, Pozsonyszentgyörgy
Szentgyörgyi és Bazini György gróf síremléke, 1467
Szentgyörgyi és Bazini György gróf síremléke, 1467
Szentgyörgyi és Bazini grófok.jpg

Szentgyörgyi Zsigmond gróf pecsétje.jpg

Szentgyörgyi Zsigmond gróf pecsétje. Két grif által tartott pajzsban hatágu csillag, a pajzsot sisak fedi strucztollbokrétában végződő császári koronával és oromdíszként a csillaggal. Körirata: s(igillum) • sigifmundi : comitis d(e) sancto georgio: et bazin. Az országos levéltár eredeti példányáról.

Szentgyörgyi és Bazini címer, 1459.png

Szentgyörgyi és Bazini címer.jpg

Gróf Szentgyörgyi és Bazini János és Zsigmond 1459. június 19-én Bécsben III. Frigyes császártól kapott címert.

megj.: az oklevél két példányban készült

DL 15.371, 24.832

Szentgyörgyi és Bazini.jpg

A címer második példánya


A Szentgyörgyi-Bazini grófok pusztán azért, mert politikailag szembefordultak Mátyással, 1459-ben címereslevelet kaptak III. Frigyes császártól. E szerint Szentgyörgyi-Bazini György, János és Zsigmond címerük sisakját a császári koronához hasonló aranykoronával bővíthették, és engedélyt kaptak vörös viaszból való pecsét használatára. Két olyan kiváltság volt ez, amely korábban csak uralkodókat illetett meg. A grófok azonnal éltek a kiváltsággal, mint azt Szentgyörgyi-Bazini Zsigmond címeres pecsétje is mutatja. A két griff által tartott pajzsban hatágú csillag látható. A pajzsot rostélysisak fedi, melyen császári korona van. A sisakdísz: strucctoll forgó között a pajzs hatágú csillaga. Körirata: „S[IGILLUM] SIGISMUNDICOMTTIS D[E] SANCTO GEORGIO ET BAZIN" = Szentgyörgyi és Bazini Zsigmond gróf pecsétje.[1]

1459. június 18-án Bécsben Frigyes császár címerjavító oklevelet adott ki a Szentgyörgyi és Bazini grófok részére, az első osztályú mágnások közé emelte őket és megengedte nekik a vörös pecsétviasz használatát. CCXCV. 226. 1459

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

https://daten.digitale-sammlungen.de/0004/bsb00043104/images/index.html?id=00043104&groesser=&fip=eayaxsfsdreayaeayafsdreayaeayasdasqrsxs&no=95&seite=97 -- Wernigeroder címerkönyv, 1475 k.

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/4027

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/4028

[2]


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs