Címerhatározó/Szentgyörgyi és Bazini címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szentgyörgyi és Bazini család címerével foglalkozik.


A Hont-Pázmány nemzetségből származó család.

Szentgyörgyi család címere egy 1394. évi pecséten
Szentgyörgyi Péter országbíró pecsétjétje, 1517
Szentgyörgyi és Bazini György gróf síremléke, 1467, vörösmárvány, 280 x 143 cm; Római kat. templom, Pozsonyszentgyörgy
Szentgyörgyi és Bazini György gróf síremléke, 1467
Szentgyörgyi és Bazini György gróf síremléke, 1467

Szentgyörgyi Zsigmond gróf pecsétje. Két grif által tartott pajzsban hatágu csillag, a pajzsot sisak fedi strucztollbokrétában végződő császári koronával és oromdíszként a csillaggal. Körirata: s(igillum) • sigifmundi : comitis d(e) sancto georgio: et bazin. Az országos levéltár eredeti példányáról.

Gróf Szentgyörgyi és Bazini János és Zsigmond 1459. június 19-én Bécsben III. Frigyes császártól kapott címert.

megj.: az oklevél két példányban készült

DL 15.371, 24.832

A címer második példánya


A Szentgyörgyi-Bazini grófok pusztán azért, mert politikailag szembefordultak Mátyással, 1459-ben címereslevelet kaptak III. Frigyes császártól. E szerint Szentgyörgyi-Bazini György, János és Zsigmond címerük sisakját a császári koronához hasonló aranykoronával bővíthették, és engedélyt kaptak vörös viaszból való pecsét használatára. Két olyan kiváltság volt ez, amely korábban csak uralkodókat illetett meg. A grófok azonnal éltek a kiváltsággal, mint azt Szentgyörgyi-Bazini Zsigmond címeres pecsétje is mutatja. A két griff által tartott pajzsban hatágú csillag látható. A pajzsot rostélysisak fedi, melyen császári korona van. A sisakdísz: strucctoll forgó között a pajzs hatágú csillaga. Körirata: „S[IGILLUM] SIGISMUNDICOMTTIS D[E] SANCTO GEORGIO ET BAZIN" = Szentgyörgyi és Bazini Zsigmond gróf pecsétje.[1]

1459. június 18-án Bécsben Frigyes császár címerjavító oklevelet adott ki a Szentgyörgyi és Bazini grófok részére, az első osztályú mágnások közé emelte őket és megengedte nekik a vörös pecsétviasz használatát. CCXCV. 226. 1459

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

https://daten.digitale-sammlungen.de/0004/bsb00043104/images/index.html?id=00043104&groesser=&fip=eayaxsfsdreayaeayafsdreayaeayasdasqrsxs&no=95&seite=97 -- Wernigeroder címerkönyv, 1475 k.

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/4027

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/4028

[2]


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs