Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Tokorcs címerével foglalkozik.


Községünk címerén vörös színű doborpajzsban élével lefelé, hegyével jobbra fordított arany ekevas, felette karóra futó arany fürtöket termő szőlővessző látszik. A pajzsot alul TOKORCS feliratú szalag övezi.

A képviselő testület a címeralkotáskor tisztelve a hagyományt, a XIX. század végéig használatban lévő pecsét szimbólumait vette fel címerébe. A termő szőlővessző a bortermeléssel is foglalkozó jobbágyközségek egyik jellegzetes címermotívumaként került a falu pecsétjébe.

A községi lobogó közepén az önkormányzat címere látható. A zászlólap vörössel és arannyal hasított téglalap. A lobogó alsó vége arannyal rojtozott. Jelképeink történetéről

A gazdag történelmi múlt ellenére nincsen tudomásunk arról, hogy a falu már a középkorban címert, vagy pecsétet használt volna. Pecséteinek lenyomatát nem őrizték meg sem a Mária Terézia uralkodásának idejében kelt úrbéri iratok, sem a II. József kori közigazgatási akták.

A község első pecsétje a XIX. század elejéről ismert. A negatív vésetű kerek pecsét középmezejében egy ekevas és egy termű szőlőtő látszik. Körirata: TOKORCS KÖZSÉG PECSÉTJE. 1907-ben, amikor a Vas megyei községek névtörzskönyvezése megtörtént, a település elöljárói nem tartották fontosnak címer készítését, és csak egyszerű köriratos pecsétnyomót készítettek. Nem lehet csodálkozni azon, hogy a régi szimbólumok feledésbe merültek.

A rendszerváltás után a községi képviselő testület új címer készítéséről döntött.

Tervezte: Feiszt György, grafika: Kamper Lajos.

A címeravatásra 1999. július 17-én került sor.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Lásd még: