Címerhatározó/Vékony címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Vékony család címerével foglalkozik.


Vékony család czímere.jpg


Siebm. Wb. IV. B. 12. Abth. T. 185. A nemességet Vékony János nyerte Gy.-Fehérvárt 1651 jul. 3-án II. Rákóczy György fejedelemtől (Gyf. 25. Lib. Reg.) V. Ferencz 1834-ben tett ügyvédi vizsgát M.-Vásárhelyt s itt Felsőbányai nemes Bányai máskép Vékony Ferencznek van írva. Tancsi Földvári Farkas protonotar aláírásával ellátva.


  • Irodalom: SZOLNOK-DOBOKAVÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Lásd még: