Címerhatározó/Zsiák címer

nemeskosztolányi Zsiák (Zsják)Szerkesztés

Régi törzsökös család, mely a Kosztolányi ős nemzetségből származik több rokon-ágazattal együtt. E rokon-családoknak (mint Brausz, Maszlák, Spanák, Valentovics stb.)