"...azon ismeretek, melyek a czimerek keletkezésének, fejlődésének történelmét, szerzési módját, jogi hatályát, használatának kiváltságait, nemkülönben jelentőségeit tárgyalják, - tulajdonképpen a Czimertudományt alkotják.
Így fogván fel a czimerészetet, míg amaz t.i. a Czimertan a heraldikának csak általános vagyis elméleti részével foglalkozik, és itt pusztán a Czimerészet alaktanának nevezhető, addig a másik körülírás szerint Czimertudománynak nevezett rész, a czimerek történelmi és jogi viszonyaival foglalkozván, oly részletekbe elegyedik, melyek egyes nemzeti intézményekkel fügvén össze, nemzetek szerint egymástól külömböző felfogások és megállapodások jellegét viseli magán, és méltán a czimerészet gyakorlati vagyis különszerű (speciális) tanának nevezhető." (Nagy Iván 1872-1875. 16-17.)