A DOS név általában az operációs rendszerek egy közeli kapcsolatban álló csoportjára utal, melyek uralták az IBM PC kompatibilis számítógépek piacát 1981 és 1995 között: PC-DOS, MS-DOS, FreeDOS, DR-DOS, Novell-DOS, OpenDOS, PTS-DOS, ROM-DOS és mások. Jellemzői a parancssoros vezérlés, állományok és könyvtárszerkezetek kezelése, memóriakezelés, egyfeladatos végrehajtás.

A DOS eredetileg nagy számítógépek lemezes meghajtó segítségével futtatott operációs rendszerét jelentette (Disk Operating System).

Speciális DOS parancsok és kezelésük Szerkesztés

Az itt felsorolt összes parancs csak a DOS rendszerben működő PC-ken használható, MS-DOS 6.22v-ig. A Win95, a 7.0, míg a Win98, 7.1-es, az XP 8-as DOS-t használ, így néhány parancs az itt felsoroltak közül nem működik, mert a Windowsban egyes parancsok feleslegessé váltak, vagy másként oldották meg.

Megjegyzés: a START menüben, a "MS-DOS parancssor"-ra kattintva, az itt leírtak közül egyes parancsok még az XP esetén is használhatók. A parancsok megjelenítéséhez HELP szó beírása, egyes parancsok használatának leírása, a parancsnevek és a /help kapcsoló használatával lehetséges.

APPEND Szerkesztés

Adatállományok megnyitását teszi lehetővé.

ATTRIB Szerkesztés

A fájlok attribútumát beállítja, vagy megjeleníti a képernyőn. ATTRIB [+R|-R] [+A|-A] [+S|-S] [+H|-H] [[meghajtó:][út]fájlnév] [/S]

+ Attribútum beállítása.
- Attribútum törlése.
R Írásvédett fájlattribútum. (read only)
A Archivált fájlattribútum. (arhiv)
S Rendszer fájlattribútum. (system)
H Rejtett fájlattribútum. (hidden)
/S A megadott útvonal minden könyvtárában módosítja a fájlokat.

BREAK Szerkesztés

Beállíthatod, hogy figyelje a CTRL+C gombok használatát.(on/off) (A confyg.sys fájlban használd)

CD Szerkesztés

Megjeleníti, vagy átállítja az aktuális könyvtárat.

CD.. = egy könyvtárral visszalép,
CD könyvtár = belép a könyvtárba,
CD \ = gyökér könyvtárba lép {Pl.:C:}

CHCP Szerkesztés

Megváltoztatja, vagy a képernyőre írja az aktív kódlap számát.

Formája: CHCP - így megjeleníti...
CHCP 852 - így átírja. (ékezetes karaktereket tartalmazó kódlap)
(Csak akkor tudod átállítani, ha az NLSFUNC.EXE is telepítve van.)

CHDIR Szerkesztés

Megjeleníti, vagy átállítja az aktuális könyvtárat. CHDIR útvonal\könyvtár

CHKDSK Szerkesztés

Ellenőrzi a lemez méretét,foglalt és szabad helyet, memóriát, stb. (csak a Windowsban lévő 'scandisc.exe'-t használd)

Használata: DOS alatt

CHKDSK [meghajtó:][[útvonal]fájlnév] [/F] [/V][meghajtó:][útvonal] Az ellenőrizendő meghajtó és könyvtár megadása
fájlnév Az ellenőrizni kívánt fájl(ok) megadása
/F A lemez hibáinak kijavítása
/V A fájlok teljes elérési útjának és nevének megjelenítése
Az aktuális lemez ellenőrzéséhez írd be a CHKDSK parancsot paraméterek nélkül.

A CHKDSK helyett próbáld meg a SCANDISK használatát. A SCANDISK megbízhatóan érzékeli és javítja a lemezhibák széles tartományát.

CHOICE Szerkesztés

Parancsfájlokban - üzenet és válasz.

CHOICE [/C[:]választék] [/N] [/S] [/T[:]c,nn] [szöveg]
/C[:]választék Az engedélyezhető billentyűket adja meg. Az alapértelmezés IN
/N A prompt karakterlánc végén nem jeleníti meg a választékot és a kérdőjelet (?).
/S Kis- és nagybetűk megkülönböztetése.
/T[:]c,nn Alapértelmezett választás nn mp után. (Pl: 15 ennyi másodpercig vár a kezelő gombnyomására)
szöveg A megjelenítendő karakterlánc
ERRORLEVEL a megnyomott billentyű választékban elfoglalt helye.

Példa:

CLS Szerkesztés

Képernyő törlés. (a parancsfájlokban is)

COMMAND Szerkesztés

Parancsértelmező rendszer fájl. Ez biztosítja a Dos készenléti jelet (C:> Elindítja a Windows parancsértelmező egy új példányát.

COMMAND [[meghajtó:]útvonal] [eszköz] [/E:nnnnn] [/L:nnnn] [/U:nnn] [/P] [/MSG] [/LOW] [/Y [/[C|K] parancs]]

[meghajtó:]út A COMMAND.COM-ot tartalmazó könyvtár megadása
eszköz A parancsbemenethez és -kimenethez használt eszköz.
/E:nnnnn A kezdő környezet méretének beállítása nnnnn bájtra.(az nnnnn 256 és 32768 közötti érték legyen).
/L:nnnn A belső pufferhossz mérete (a /P kapcsolóval együtt használt)(az nnnn 128 és 1024 közötti érték legyen).
/U:nnn A bemeneti puffer hossza (a /P kapcsolóval együtt használt).(az nnn 128 és 255 között legyen).
/P Az új parancssor állandóvá tétele (nem lehet kilépni).
/MSG Az összes hibaüzenet tárolása a memóriában (a /P-vel együtt).
/LOW A COMMAND rezidens adatai az alsó memóriaterületen maradnak.
/Y A parancsfájl léptetése a /C vagy a /K kapcsoló szerint
/C parancs Végrehajtja a megadott parancsot, majd visszatér.
/K parancs Végrehajtja a megadott parancsot, és folytatja a futást.

COMP Szerkesztés

Két kijelölt fájl összehasonlítása.

COPY Lehetővé teszi a fájlok másolását, összefűzését - más néven is.(copy régifájl.név újfájl.név) COPY [/A|/B] forrás [/A|/B] [+forrás [/A|/B] [+...]] [cél] [/A|/B]] [/V] [/Y|/-Y]

forrás A másolandó fájl(ok) megadása.
/A A fájl ASCII szövegfájl.
/B A fájl bináris fájl.
cél Az új fájl(ok) könyvtár-, illetve fájlnevének megadása.
/V Ellenőrzés az új fájlok írásakor.
/Y A megerősítés kérés kikapcsolása létező fájlok felülírásakor.
/-Y A megerősítés kérés bekapcsolása létező fájlok felülírásakor.

A /Y kapcsolót előre be lehet állítani a COPYCMD környezeti változóban. Ez felülbírálható a parancssorban a /-Y kapcsolóval.

Fájlok hozzáfűzéséhez célként adj meg egyetlen fájlt, de forrásként több fájlt (helyettesítő karakterek vagy a fájl1+fájl2+fájl3 alak használatával).

CTTY Szerkesztés

Az elsődleges I/O ezközöket változtatja meg.(PRN;LPT1;CON;AUX:stb.)

DATE Szerkesztés

A dátum beállítása. (a gép által kiírt minta szerint)

DBLSPACE Szerkesztés

Lemezegység tömörítése.

DEBUG Szerkesztés

Nyomkövető, hibakereső segédprogram.

DEFRAG Szerkesztés

Újrarendezi a lemezen tárolt adatokat.(csak a Windowsban lévő 'Töredezetség mentesítő'-t használd)

DEL Szerkesztés

Törli a fájlokat. (A parancsfájlokban is használhatod.) {ERASE}

DELOLDOS Szerkesztés

Törli az előző DOS mentését.( OLD_DOS.1 )

DELTREE Szerkesztés

Könyvtár és annak összes alkönyvtárát törli. (a parancsfájlokban is)

Egy vagy több fájl és könyvtár törléséhez:

DELTREE [/Y] [meghajtó:]elérési út [[meghajtó:]elérési út[...]]
/Y Elnyomja az alkönyvtár törlésének megerősítését kérő szöveget.
[meghajtó:]elérési út] a törlendő könyvtár nevét adja meg.

Megjegyzés: A DELTREE parancsot körültekintően kell használni. A megadott könyvtárban lévő összes fájl és könyvtár törlődik.

DIR Szerkesztés

Képernyőre listázza a könyvtárakat és fájlokat. ( dir /p ) Használata:

DIR [meghajtó:][elérési út][fájlnév] [/P] [/W] [/A[[:]attribútumok]][/O[[:]rendezés]] [/S] [/B] [/L] [/V] [/4]
[meghajtó:][útvonal][fájlnév] Megadja a listázandó meghajtót, könyvtárat, illetve fájlokat. (Lehet bővített fájlmegadás vagy több fájl megadása is.)
/P Várakozás minden képernyő után
/W Több oszlopos listázási formátum használata
/A A megadott attribútumú fájl megjelenítése attribútumok:
A Archiválandó fájlok D Könyvtárak
H Rejtett fájlok R Írásvédett fájlok
S Rendszerfájlok - logikai NEM előtag
/O A fájlok rendezett sorrendű listázása rendezés:
N Név szerint (ábécérendben)
S Méret szerint (előbb a kisebbek)
E Kiterjesztés szerint (ábécérendben)
D Dátum és idő szerint (előbb a korábbiak)
G Előbb a csoportkönyvtárak
- Fordított sorrend (előtag)
A A legutóbbi hozzáférés szerint (előbb a korábbiak)
/S Adott könyvtárban és alkönyvtáraiban lévő fájlok megjelenítése
/B Egyszerű formátum (fejléc és összegzés nélkül
/L Kisbetűk használata
/V Részletes mód
/4 négyjegyű évszámok (/V -vel együtt hatástalan).

A DIRCMD környezeti változóban előre be lehet állítani kapcsolókat. Az előre beállított kapcsolókat kötőjellel (-) lehet felülbírálni; példa: /-W.

DISKCOMP Szerkesztés

Két hajlékony lemez összehasonlítása.(discomp a: a:)

DISKCOPY Szerkesztés

Egy hajlékonylemez tartalmát másolja át egy másikra. A parancs formája: diskcopy a: a:

Ha csak egy hajlékonylemezes meghajtó van a gépben, akkor a meghajtó-betűjeleket nem szükséges külön megadni.

DOSKEY Szerkesztés

Lehetővé teszi a készenléti jel mögé írt parancsok szerkesztését, visszahívását, makrók készítését.

DOSSHELL Szerkesztés

MS-DOS Shell teljesképernyős prg-ját indítja.

DRVSPACE Szerkesztés

Lemezegység tömörítése.

ECHO Szerkesztés

A parancsok képernyőre kiíratásának engedése/tiltása.(on/off)

EDIT Szerkesztés

Szövegszerkesztő MS-DOS módban ASCII fájl (parancsfájlok, levelek, e-mailek) készítésére.

EMM386 Szerkesztés

UMB használatot biztosít (expanded memória).(A confyg.sys fájlban)Az EMM386 bővítettmemória-támogatás be- és kikapcsolása

EMM386 [ON | OFF | AUTO] [W=ON | W=OFF]
ON | OFF | AUTO Az EMM386.EXE illesztőprogram aktiválása vagy felfüggesztése, illetve automatikus módba állítása.
W=ON | OFF A Weitek koprocesszor-támogatás ki- és bekapcsolása.

ERASE Szerkesztés

Töröl egy, vagy több fájl-t. (DELETE)

EXIT Szerkesztés

Megszakítja a másodlagos parancsfeldolgozó működését.

EXPAND Szerkesztés

Install lemezek tömörített állományainak kibontása.(forrás cél)

FASTHELP Szerkesztés

Listázza a Dos parancsokat, ez amit most olvasol.(rövid súgó)

FASTOPEN Szerkesztés

Állományok gyors elérését teszi lehetővé.

FC Szerkesztés

Összehasonlít két állományt-különbséget megjeleníti.

FDISK Szerkesztés

Partíció létrehozása a merevlemezen a felhasználás előtt - DOS. FDISK [/STATUS] /X

/STATUS A partíció adatainak megjelenítése
/X Kiterjesztett lemezkezelés kihagyása. Akkor használd, ha lemezhozzáférési vagy veremtúlcsordulási üzenetek jelennek meg.

Minden létrehozott, vagy cserélt partíción formázást is végre kell hajtani. ( Lásd a FORMAT parancsot. )

FIND Szerkesztés

A megadott állományokban keres fájlokat (Alt+F7). Fájlban vagy fájlokban lévő szöveges karakterlánc keresése

FIND [/V] [/C] [/N] [/I] "karakterlánc" [[megh:][út]fájlnév[ ...]]
/V Az összes sor megjelenítése, amely NEM tartalmazza a karaktereket.
/C Csak a karaktereket tartalmazó sorok számának megjelenítése
/N Sorszám megjelenítése a sorok mellett
/I A kis- és nagybetűket nem veszi figyelembe kereséskor.

"karakterlánc" A keresendő szöveges karakterláncot adja meg. [meghajtó:][útvonal]fájlnév A keresendő fájl(ok) megadása Ha nincs megadva elérési út, akkor a FIND a parancssorban beírt vagy egy másik parancsból kapcsolt szöveget keres.

FOR Szerkesztés

Speciális dosparancsok futtatása. (elsősorban a parancsfájlokban.) Megadott parancs futtatása egy fájlhalmaz minden egyes fájlján

FOR %változó IN (halmaz) DO parancs [parancsparaméterek]
%változó Cserélhető paraméter megadása
(halmaz) Fájlhalmazok megadása. Helyettesítő karakterek is használhatók.
parancs A fájlokon végrehajtott parancsok megadása
[parancsparaméterek] A megadott parancs paramétereit, vagy kapcsolóit adja meg.

A FOR parancs parancsfájlban a változót a %%változó szintaxissal kell megadni %változó helyett.

FORMAT Szerkesztés

Lemezek formattálását teszi lehetővé.(format a:)

FORMAT megh: [/V[:címke]] [/Q] [/F:méret] [/B | /S] [/C]
FORMAT megh: [/V[:címke]] [/Q] [/T:sáv /N:szektor] [/B | /S] [/C]
FORMAT megh: [/V[:címke]] [/Q] [/1] [/4] [/B | /S] [/C]
FORMAT megh: [/Q] [/1] [/4] [/8] [/B | /S] [/C]
/V[:címke] A kötetcímke megadása
/Q Gyorsformázás
/F:méret A formázandó hajlékonylemez mérete(pl. 160, 180, 320, 360, 720, 1,2, 1,44, 2,88).
/B Helyfoglalás a lemezen a rendszerfájlok számára
/S A rendszerfájlok másolása a formázott lemezre
/T:sáv A sávok száma oldalanként
/N:szektor A szektorok száma sávonként
/1 Egyoldalas hajlékonylemez formázása
/4 5.25-es, 360 kB-os lemez formázása nagysűrűségű ( 1.2 MB-os ) meghajtóban
/8 Sávonként nyolc szektor formázása
/C A jelenleg rossznak megjelölt szektorcsoportok tesztelése

GRAPHICS Szerkesztés

Betölt a memóriába egy prg-t,mely lehetővé teszi a képernyő nyomtatását.

HELP Szerkesztés

Helyzettől függő súgórendszert aktivizál.

INTERLNK Szerkesztés

Eszközvezérlő gép-gép közti párhuzamos és sorosporti átvitelhez.

INTERSVR Szerkesztés

Indítja az INTERLNK servert eszközvezérlő gép-gép közti átvitelhez.

KEYB Szerkesztés

Az országra jellemző billentyűzet beállítása. Billentyűzet konfigurálása egy megadott nyelvhez

KEYB [xx[,[yyy][,[meghajtó:][útvonal]fájlnév]]] [/E] [/ID:nnn]
xx Kétbetűs billentyűzetkód megadása.
yyy A karakterkészlet kódlapjának megadása.
[meghajtó:][útvonal]fájlnév A billentyűzetdefiniáló fájl megadása.
/E Bővített billentyűzet megadása.
/ID:nnn A használt billentyűzet megadása.

LABEL Szerkesztés

Lemezek cimkézése, vagy a cimke törlése.

LH Szerkesztés

Programok felső memóriaterületre irányítása. (loadhigh)

LOADFIX Szerkesztés

A hagyományos memória első 64K-ja után töltjük be a programot.

LOADHIGH Szerkesztés

Programok felső memóriaterületre irányítása. (LH)

LOADHIGH [meghajtó:][útv]fájlnév [paraméterek]
LOADHIGH [/L:terület1[,min. méret1][;terület2[,min. méret2]...] [/S]][meghajtó:][útv.]fájlnév [paraméterek]
/L:terület1[,minimális méret1][;terület2[,minimális méret2]]...

A memória azon területét adja meg, amelybe a programot be kell tölteni. A terület1 az első memóriaterület; minméret1 megadja a terület1 minimális méretét, ha van ilyen. A Terület2 és a minméret2 megadja a második terület számát és méretét, ha van ilyen. Tetszés szerinti terület adható meg.

/S A program betöltése során minimálisra zsugorítja az UMB méretét.
[meghajtó:][útvonal]fájlnév A program helyét és nevét adja meg.


MD Szerkesztés

Könyvtár létrehozása.

A parancs formája: MD könyvtárnév

MEM Szerkesztés

A memória felhasználás kiíratása a képernyőre. (mem /c/p) MEM [/CLASSIFY | /DEBUG | /FREE | /MODULE modulnév] [/PAGE]

 • /CLASSIFY vagy /C

A programokat a memóriahasználat szerint osztályozza. Felsorolja a programok méretét, összefoglalást ad a használt memóriáról és kiírja a legnagyobb memóriablokkot.

 • /DEBUG vagy /D

Megjeleníti a memóriában lévő összes modul, belső illesztőprogram állapotát és egyéb információkat.

 • /FREE vagy /F

A szabad memória méretét jeleníti meg, mind a hagyományos, mind a felső memóriaterületen.

 • /MODULE vagy /M

Részletes lista egy modul memóriahasználatáról. A kapcsolót egy modul nevének kell követnie, melyet az /M kapcsolótól nem kötelezően egy kettőspont választ el.

 • /PAGE vagy /P Várakozás egy képernyő kiírása után

MEMMAKER Szerkesztés

Dos alatt működő gépeken beállítja a számítógép memóriáját.

MKDIR Szerkesztés

Könyvtár létrehozása. (parancsfájlokban: MD könyvtár)

MODE Szerkesztés

A redszer I/O eszközeinek beállítására. (MODE 852) Rendszereszközök konfigurálása

 • Nyomtató port: MODE LPTn[:] [COLS=c] [LINES=l] [RETRY=r]
 • Soros port:
 • MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p] [DATA=d] [STOP=s] [RETRY=r]
 • Eszközállapot: MODE [eszköz] [/STATUS]
 • Nyomtatás átirányítása: MODE LPTn[:]=COMm[:]
 • Kódlap előkészítése:
 • MODE eszköz CP PREPARE=((yyy[...]) [meghajtó:][útvonal]fájlnév)
 • Kódlap kijelölése: MODE eszköz CP SELECT=yyy
 • Kódlap frissítése: MODE eszköz CP REFRESH
 • Kódlap állapota: MODE eszköz CP [/STATUS]
 • Megjelenítési mód: MODE [monitorcsatoló][,n]
 • MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]
 • Gépelési sebesség: MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]

(Egy példa:

mode con codepage prepare=>>852> C:\WINDOWS\COMMAND\ege.cpi>
mode con codepage select=852
keyb hu,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd2.sys)

MOE Szerkesztés

Képernyőoldalakra tördelve jelenít állományokat. (vagy /p)

MOVE Szerkesztés

Állományok mozgatása, könyvtárak átnevezése.

MSAV Szerkesztés

Víruskeresés és vírusírtás.

MSBACKUP Szerkesztés

Adatok archiválása és visszaállításuk.

MSD Szerkesztés

Információt ad a hardver- és a szoftver-rek ről.

NLSFUNC Szerkesztés

A memóriába tölti az országfüggő információkat.

PATH Szerkesztés

A keresési útvonal beállítása, a futtatható fájlokhoz.Futtatható fájlok keresési útjának megjelenítése vagy beállítása PATH [[meghajtó:]útvonal[;...]] PATH ; Az összes keresési útvonal beállítás törléséhezés a Windows arra való utasításához, hogy csak azaktuális könyvtárban keressen, írd be a PATH ; parancsot. Az aktuális elérési út megjelenítéséhez paraméterek nélkül írd be a PATH parancsot.

PAUSE Szerkesztés

Utasítás a batch fájlokban: megállítja a végrehajtást gombnyomásig.

POWER Szerkesztés

Eszközvezérlő (laptop gépek kimélésére)

PRINT Szerkesztés

Háttér nyomtatást végez.(a nyomtatás alatt a gépen dolgozhatunk). Ha a fájlnév kiterjesztése: .prn , akkor a dosban enterrel nyomtat.

PROMPT Szerkesztés

A parancssor késszenléti jelét C:\> változtathatjuk meg.

QBASIC Szerkesztés

Az MS-Dos Quich Basic fejlesztői környezetét indítja.

RD Szerkesztés

Törli az üres könyvtárat.

REN Szerkesztés

Átnevezi a megadott könyvtárat, vagy fájlt. (ren mit mire)

RENAME Szerkesztés

Átnevezi a megadott fájlt. (ren mit mire)

REPLACE Szerkesztés

Azonos nevű fájlok felülírása

RESTORE Szerkesztés

A BACKUP parancsal készített mentéseket olvashatjuk vissza.

RMDIR Szerkesztés

Töröl egy üres könyvtárat. (RD)

SCANDISK Szerkesztés

Lemezhibák feltárása, javítása.

SET Szerkesztés

A környezeti változók megjelenítését, változtatását teszi lehetővé.

SETVER Szerkesztés

MS-DOS verziótábla memóriába töltése, beállítása.

SHARE Szerkesztés

Többfelhasználós üzemmódban - megosztott elérést biztosít.

SORT Szerkesztés

Bemenet rendezése, eredmény képernyőre, fájlba vagy más eszközre írása. SORT [/R] [/+n] [[megh1:][útv1]fájlnév1] [> [megh2:][útv.2]f.név2][parancs |] SORT [/R] [/+n] [> [meghajtó2:][útvonal2]fájlnév2]

 • /R Megfordítja a rendezési sorrendet, azaz Z-től halad A felé, és 9-től a 0 felé.
 • /+n A fájlt az n oszlopban szereplő karakterek szerint rendezi.
 • [meghajtó1:][útv.1]f.név1 A rendezendő fájlok megadása
 • [meghajtó2:][útv.2]f.név2 Egy fájl meghatározása a rendezett bemenet tárolásához.
 • parancs Parancs, amelynek a kimenete rendezésre kerül.

SUBST Szerkesztés

Hosszú PATH esetén,lehetőséget teremt könyvtárneveket = meghajtó-névként kezelni. Elérési út társítása meghajtó betűjelével

 • SUBST [meghajtó1: [meghajtó2:]útvonal]
SUBST meghajtó1: /D
meghajtó1: Virtuális meghajtó, amelyhez útvonalat kell hozzárendelni.
[meghajtó2:]útvonal Fizikai meghajtó és elérési út, amelyet egy virtuális meghajtóhoz kívánsz hozzárendelni.
/D Helyettesítő (virtuális) meghajtó törlése

A pillanatnyi virtuális meghajtók listájának megjelenítéséhez paraméterek nélkül írd be a SUBST parancsot.

SYS Szerkesztés

Az MS-DOS rendszerfájloknak és a parancsértelmezőnek egy megadott lemezre másolása.

SYS [meghajtó1:][útvonal] meghajtó2:

[meghajtó1:][útvonal] A rendszerfájlok helyének megadása.
meghajtó2: A meghajtó, amelyre a rendszerfájlok fognak kerülni.

Rendszer lemez készítésnél:(sys a:) Rendszer lemez formatáláskor: Format a: /u /s (Rendszerlemezről: sys c:)

TIME Szerkesztés

A rendszer-idő beállítása. (a gép által kiírt minta szerint)

TREE Szerkesztés

Megjeleníti a könyvtárak egymáshoz viszonyított elhelyezkedését.

TRUENAME Szerkesztés

Megjeleníti egy file vagy elérési út teljes nevét (meghajtó-betűjellel és teljes útvonallal). Akkor is működik, ha nem létezik ilyen file.

Rejtett parancs, soha nem dokumentálták.

TYPE Szerkesztés

Szöveges fájl tartalmát jeleníti meg a képernyőn.

    TYPE [meghajtó:][útvonal]fájlnév

UNDELETE Szerkesztés

A DEL parancsal töröltek visszaállítására.

UNFORMAT Szerkesztés

Lemez, partició visszaállítása. ( Csak hajlékonylemezes meghajtón használható ) Format a: /u

VER Szerkesztés

Képernyőre írja a rendszer verziószámát.

VERIFY Szerkesztés

Lemezreírás ellenőrzésének engedése/tiltása. (on/off) Azt tudatja a Windows-al, hogy a lemezre írt fájlokat ellenőrizze-e.

    VERIFY [ON | OFF]
    Az aktuális VERIFY beállítás megjelenítéséhez írd be a VERIFY
    parancsot paraméter nélkül.

VOL Szerkesztés

A lemez cimkéjét és sorszámát jeleníti meg.

VSAFE Szerkesztés

Vírus ellenőrzés, ha talál jelez.

XCOPY Szerkesztés

Könytárak, állományok, könyvtárstruktúra másolása. Fájlokat (kivéve a rejtett és rendszerfájlokat), könyvtárfákat másol.

XCOPY forrás [cél] [/A | /M] [/D:dátum] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]

forrás Megadja a másolandó fájl(ok) nevét.
cél Megadja az új fájlok helyét/nevét.
/A Fájlokat másol a létező attribútumokkal,nem változtatja meg az attribútumokat.
/M Fájlokat másol a megadott attribútumokkal,kikapcsolja az archiválandó attribútumot.
/D:dátum Olyan fájlokat másol, amelyek megváltoztak a megadott dátum óta.
/P Minden célfájl előtt megerősítést kér.
/S Könyvtárakat és alkönyvtárakat másol, kivéve az üreseket.
/E Minden alkönyvtárat másol, még az üreseket is.
/V Ellenőriz minden új fájlt.
/W Másolás előtt gombnyomásra vár.

Lásd még SzerkesztésNem összetévesztendő a DoS-szal (vagy DDoS-szal), amik a "Denial of Service" (szolgáltatás akadályozása) internetes támadásokat jelzik.