Mivel foglalkozik a genealógia?
A genealógia (görög γενεά "származás" és λόγος "tudomány, tan" szavakból) a Révai Nagy Lexikon szerint:
"Genealógia (gör.) a. m. származástan. általános jelentősége szerint valaminek leszármazását jelenti. Szűkebb értelemben a nemzetségek (genera) eredetének, leszármazásának és egymás-közti összefüggésének tana. Mint ilyen, a történelem segédtudományai között tekintélyes, lehet mondhatni nélkülözhetetlennek tekinthető. Ettől eltekintve a jogtudomány is egyik legfontosabb segédtanai közé sorolja, amennyiben örökösödési stb. perekben gyakran döntő hatást gyakorol. A Genealógia, mint tudomány két részre oszlik, u. m. elméleti és gyakorlati részre. Az elméleti rész azon szabályok összességét tárgyalja, melyek szerint a leszármazási viszonyok, az egyes ágak rokonsági foka, a családokra vonatkozó adatok összeállítása történik. A gyakorlati rész ezen szabályok alkalmazását tünteti fel."


T a r t a l o m j e g y z é k


Irodalom

  • Czeizel Endre:A genealógia módszertana. Orvosi Hetilap, 130.évf.20. sz./1989.
  • [[]]
  • [[]]
  • [[]]
  • [[]]
Az interneten fellelhető anyagok

  • [http://]
  • [http://]
  • [http://]
  • [http://]
  • [http://]Jogi nyilatkozat

szerkesztés


Public domain
Ezt a könyvet,(dokumentumot), vagy az itt található képet szerzője közkinccsé nyilvánította,
lemondott, vagy nem jogosult szerzői jogi védelemre.

For visitors from other countries: This image is in the public domain.