Gyógynövény/Gyógyhatása/Sz/Szekliceimola

A lap mérete: 3687 bájt

Növények gyógyhatása

Szekliceimola

LatinGyógynövényGyógynövények listájaGyógynövények hatóanyagaiGyógynövények gyűjtéseGyógynövény‐gyógyszer interakciókGyógynövények Interakciós hatásaiGyógynövények felhasználásaGyógynövények adagolásaNövények gyógyhatásaGyógygombákTerápiákBetegségekGyógyteákIllóolajokZsíros olajokMihez-mitTanácsok


Szekliceimola


Szekliceimola
(Rhaponticum carthamoides, Syn: Leuzea carthamoides)
Drog Leuzeae radix/ Leuzeae rhizoma cum radicibus ,
Más neve(i): -


Honos Távol-Keleten, Szibériában. Évelő lágyszárú. Nálunk nedvesebb termőhelyeken kultúrába vehető. Magját 60 cm sortávolságra, 1,5-3 cm mélyre vetjük. Elegendő terméshozama a 3. évtől várható. Májusban, júniusban virágzik. A leveleket vagy a hajtást bimbós állapotban gyűjtik és gyakran forgatva, gyorsan szárítják (beszáradás 5:1). A 3-4 éves gyökeres gyökértörzset szeptemberben, októberben szedik ki. Letisztítás, mosás és feldarabolás után szellős helyen szárítható (beszáradás 3:1). Drog­ját gyö­kér­ze­te ad­ja, ke­vés ha­tó­a­nyag le­ve­lei­ben is ta­lál­ha­tó. Há­zi­lag ké­szít­he­tünk be­lő­le te­át, üdí­tő­i­talt és csep­pe­ket.


Tartalmaz:→ triterpenoid vegyületcsoportba tartozó oxidált szteroidszármazékok, ekdiszteroidok (0,1-0,2%) fő összetevője a 20-hidroxi-ekolizon (leuzein) szaponinok, flavonoidok (0,4-0,5%), nyomokban illóolaj (0,05%)
Gyógyhatása(i): teljesítményfokozó (adaptogen), az anyagcserét élénkítve csökkenti a testi és szellemi fáradtságot, erősíti a stressztűrést. gyökértea: kivonat, testi és szellemi fáradtság leküzdésére, a szervezet ellenálló képességének javítására, aszténiás betegek (erőtlenség, gyengeség) kezelésére.


Felhasználjuk: Üdí­tő­i­tal: 1-2 tö­vet gyö­ke­res­tül kiá­sunk, óva­tos öblí­tés után (ne áz­tas­suk, mert a ha­tó­a­nya­gok víz­ben is ol­dód­nak) fe­lap­rít­juk, meg­mér­jük és ugya­nannyi mennyi­sé­gű bar­na cu­kor­ral ke­ver­ve, víz­zel fe­lönt­ve ne­gye­dó­rá­ig kis láng­on főz­zük. Az utol­só 5 perc­ben íze­sí­tés­ként re­szelt ci­trom­hé­jat, ke­vés gyöm­bért, 2-3 szál roz­ma­rin­gá­gat adunk hoz­zá. Ki­hű­lés után tisz­ta üveg­be szűr­jük, kris­tály­víz­zel, ci­trom­lé­vel hí­gít­va (jól le­hűt­ve) fo­gyas­szuk. - Csep­pek: Az ap­rí­tott, szá­rí­tott gyö­ke­re­ket be­főt­te­sü­veg­be tes­szük, 96 szá­za­lé­kos szesszel fe­lönt­jük és 14 na­pig ér­lel­jük, min­den­nap össze­ráz­zuk. 14 nap el­tel­té­vel le­szűr­jük, az áza­lé­kot víz­zel fel­for­ral­juk, ki­hűt­ve le­szűr­jük. Egy szesz­fo­ko­ló se­gít­sé­gé­vel az al­ko­ho­los ki­vo­na­tot a vi­zes ki­vo­nat­tal ke­ver­ve 40 szá­za­lé­kos­ra be­ál­lít­juk, sö­tét üve­gek­be tes­szük, fel­cím­kéz­zük. Ada­go­lá­sa: na­pon­ta 3x20-30 csepp ét­ke­zés után. Éven­te 3-4 al­ka­lom­mal 1 hó­na­pig al­kal­maz­zuk.
Ellenjavallat: Csep­pek: Magas vér­nyo­más, szív­be­teg­sé­gek ese­tén sze­dé­se nem aján­lott, al­kal­ma­zá­sát be­szél­jük meg házior­vo­sunk­kal.


Lásd még: Mit-mihez Natúr gyógytea Tanácsok, tippek

Magyar Wikipédia: Szekliceimola


A Wikimédia Commons tartalmaz Szekliceimola témájú médiaállományokat.