Határozók/Szakkifejezések

AlhatározóSzerkesztés

Olyan határozó, amelynek segítségével egy másik határozó céltárgyainak egy szűkebb halmaza azonosítható. Az egyik határozót az abban értelmes módon felhasználható tulajdonságok készlete különbözteti meg a másiktól, vagyis egy határozót a tulajdonságkészlete definiálja.

CéltárgySzerkesztés

Objektumok azon csoportja, melyek az adott határozó segítségével azonosíthatók. Például: növények, csigák, madárfajok.

HatározóSzerkesztés

Olyan eszközkészlet, melyjel céltárgyak egy csoportja, az azokhoz rendelt, előre definiált tulajdonságok és tulajdonságértékek alapján azonosítható.

ÖröklésSzerkesztés

Olykor szükséges az, hogy egy céltárgy egy másik céltárgy összes tulajdonságát és tulajdonságértékeit örökölje.

TulajdonságSzerkesztés

A határozás a tulajdonságokhoz rendelt értékek alapján történik.

TulajdonságértékSzerkesztés

A tulajdonságértékek azok az értékek, amit egy tulajdonság felvehet.