Alhatározó szerkesztés

Olyan határozó, amelynek segítségével egy másik határozó céltárgyainak egy szűkebb halmaza azonosítható. Az egyik határozót az abban értelmes módon felhasználható tulajdonságok készlete különbözteti meg a másiktól, vagyis egy határozót a tulajdonságkészlete definiálja.

Céltárgy szerkesztés

Objektumok azon csoportja, melyek az adott határozó segítségével azonosíthatók. Például: növények, csigák, madárfajok.

Határozó szerkesztés

Olyan eszközkészlet, melyjel céltárgyak egy csoportja, az azokhoz rendelt, előre definiált tulajdonságok és tulajdonságértékek alapján azonosítható.

Öröklés szerkesztés

Olykor szükséges az, hogy egy céltárgy egy másik céltárgy összes tulajdonságát és tulajdonságértékeit örökölje.

Tulajdonság szerkesztés

A határozás a tulajdonságokhoz rendelt értékek alapján történik.

Tulajdonságérték szerkesztés

A tulajdonságértékek azok az értékek, amit egy tulajdonság felvehet.